Chimpanse

Smarta djur planerar och samarbetar

Stora apor och delfiner tillhör de klokaste djuren. Dit hör även bläckfiskar. De kan exempelvis skruva av locket på en burk, vilket visar på intelligent beteende.

Stora apor och delfiner tillhör de klokaste djuren. Dit hör även bläckfiskar. De kan exempelvis skruva av locket på en burk, vilket visar på intelligent beteende.

Shutterstock

Intelligens är en besvärlig faktor som är väldigt svår att definiera.

Trots många års studier av människor råder det fortfarande osäkerhet om vad intelligens egentligen är och om det över huvud taget är möjligt att göra en samlad bedömning av den. I dag talar många forskare i stället om flera olika typer av intelligens.

Att studera djurs intelligens bjuder på lika många problem. Inte minst för att det är svårt att bedöma exakt vad det är ett djur gör när det reagerar på en utmaning.

Det finns många exempel på att olika typer av apor använder redskap, antingen när de ska leta efter föda eller när verktygen helt enkelt kan underlätta tillvaron.

Chimpanser
© Manoj Shah/Getty

Petar fram Insekter

Schimpanser och andra apor kan använda grenar när de ska leta efter föda. En smal pinne är ett bra redskap för att peta fram myror eller termiter ur små hålor.

Capuchin-abe
© Berndt Fischer/SPL

Stenar som nötknäckare

Kapucinapor, som lever i Central- och Sydamerika, använder ofta stenar för att knäcka skalet på nötter. De lägger nöten på ett hårt underlag, exempelvis en stor sten eller en träbit, och slår sedan stenen mot nöten.

Makak-abe
© P. Wegner/Arco

Stenar krossar musselskal

Makaker i bland annat Thailand använder små och stora stenar för att knäcka skalet på musslor och ostron. De kan även använda stenar för att krossa skölden på krabbor.

När forskarna ska uppskatta djurs intelligens måste de därför ofta undersöka dem utifrån kriterier som används för att bestämma intelligens hos människor. Det innebär parametrar som förmågan att lösa uppgifter, samarbeta, tänka abstrakt samt att tänka framåt i tiden.

Att undersöka djurs intelligens är svårt eftersom många av djurens komplicerade handlingar i själva verket är instinktiva, alltså inprogrammerade i deras gener, så att de inte behöver ”tänka” på dem. Några av de bästa exemplen på komplicerade, instinktiva handlingar utförs av sociala insekter när de bygger sina stackar och kupor.

Matematiskt sett kan vi människor bevisa att det effektivaste sättet att dela upp en yta är att dela den i sexkanter, precis som bin delar upp sina bikakor. Bina gör det emellertid enbart för att det är arbets- och materialbesparande.

Trots svårigheterna med att bedöma intelligensen har forskare klarlagt att vissa djur är betydligt mer intelligenta än andra. I täten återfinns de stora aporna och små tandvalar, exempelvis delfiner, men även kråkfåglar och papegojor har visat sig vara duktiga på problemlösning och på att förstå abstrakta begrepp.

Ugle
© Shutterstock

Ugglor är korkade

Ugglor har i många århundraden använts som symbol för klokhet och visdom. Det måste dock i första hand bero på deras ansiktsuttryck, för i själva verket är de inte särskilt smarta. Många beteendeforskare har studerat ugglor och de har inte hittat minsta tecken på någon särskild intelligens. Ugglor är exempelvis svåra att dressera, de har ganska dåligt minne och de kan inte lära sig särskilt komplicerade saker. Om man jämför ugglors förmåga att lösa uppgifter med exempelvis kråkfåglar eller papegojor får ugglorna betydligt sämre resultat.