Sett på film: Vad skulle egentligen hända om en björn fick kokain?

I den bioaktuella filmen Cocaine Bear löper en påverkad björn amok i mordisk yra – men vad skulle egentligen hända om en björn sniffade kokain?

© Shutterstock & Lotte Fredslund

År 1985 hittades en död svartbjörn i Chattahoochee National Forest i Georgia, USA. Bredvid den döda björnen låg en tom ryggsäck, som en smugglare hade tappat i samband med en flygkrasch.

En senare obduktion visade att väskan hade varit full av kokain, som björnen hade satt i sig.

Dödsorsaken var en överdos, vilket har fått forskarna att fundera på hur björnen kan ha upplevt sitt rus innan den dog. Löpte den amok och förstörde allt i sin väg? Eller var den euforisk och kände den sig oövervinnlig?

Signalsubstanser utlöser festfyrverkeri

Från dess första sniffning till dess sista andetag har björnen gått igenom ett vitt spektrum av känslor – allt från känslor av välbehag till känslor av förlamande skräck. Kokain förstärker nämligen effekten av signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin i hjärnan, vilket har en vederkvickande och motiverande effekt som resulterar i eufori, känsla av oslagbarhet och upprymdhet.

Så björnen har troligen mått finfint – tills den fick i sig för mycket.

På gränsen till en kokainförgiftning överstimuleras nervsystemet, vilket kan resultera i en rastlös, irritabel och aggressiv björn med stora pupiller och ett galopperande hjärta.

En kokainöverdos påverkar ett antal organ, men det var sannolikt stroke eller hjärtstillestånd, som tvärt satte punkt för björnens rus.

Kokain anstränger hjärtat

Hjärtat arbetar får högtryck om det finns kokain i blodet. Den ökade pressen begränsar syretillförseln, vilket kan leda till hjärtstillestånd.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Hjärtats syrebehov ökar

Kokain stimulerar det sympatiska nervsystemet, vilket ökar både hjärtrytm och hastigheten i hjärtmuskelns sammandragningar. Det får hjärtat att arbeta för högtryck och ökar behovet av syre.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kokain blockerar syretillförseln

Samtidigt får kokain blodkärlen att dras ihop och blodplättar att klumpa ihop sig. Denna klumpbildning och de svårframkomliga blodkärlen blockerar syretillförseln till organen, även hjärtat.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Hjärtat kollapsar

Obalansen mellan syrebehov och syretillförsel anstränger hjärtmuskeln till det yttersta. Utan syre kan den inte längre göra sammandragningar och pumpa runt blodet i kroppen, varpå hjärtat stannar.