Shutterstock
Hundår

Hundår - Så gammal är din hund i människoår

Det är en myt att du kan räkna ut hur hundår i människoår genom att bara multiplicera med sju. Forskare har med hjälp av så kallad epigenetik, konstruerat en formel som kan räkna ut hundår till människoår. Men stämmer verkligen den nya formeln för alla hundar?

Hundår i människoår

Många hundägare har genom tiderna försökt räkna hur gamla deras bepälsade vänner är i människoår.

En gammal minnesregel säger att man bara ska multiplicera hundens ålder med sju, det vill säga att det går sju hundår på ett människoår. Det är en seglivad myt, som inte bygger på fakta.

Amerikanska forskare har dock ställt upp en formel som är baserad på genetiska undersökningar och som sent omsider kan kasta lite vetenskapligt ljus över hundarnas sanna ålder i människoår.

Formeln är: Människoår = 16 * ln(hundår) + 31

Åldern beräknas genom att hitta den så kallade naturliga logaritmen (In) för hundens ålder och därefter multiplicera talet med 16 och sedan lägga till 31.

Använd vår omvandlare nedan för att bestämma din hunds ålder i människoår.

OMVANDLARE: Här är din hunds ålder i människoår

I grafen nedan kan du se att förhållandet mellan hundår och människoår inte är linjärt utan ökar snabbt de första åren och avtar ju äldre hunden blir.

Hundår i människoår

Graf över hundår i människoår. Hundens ålder i förhållande till människoår går snabbt de första två åren.

© Jari Hautamäki

Men när blir en hund vuxen?

I den här forskningen har forskarna delat upp både människan och hunden i fyra livsfaser:

  • Ung (2-6 månader för hundar och 1-12 år för människor)
  • Tonåring (6 månader till 2 år för hundar och 12-25 år för människor)
  • Mogen (Mellan 2-7 år för hundar och 25-50 år för människor)
  • Senior (7+ år för hundar och 50+ år för människor)

En hund blir med andra ord vuxen vid cirka 2 års ålder enligt den här studien, men enligt American Animal Hospital Association (AAHA), bör både hundras och storlek av hund beaktas - mer om detta hittar du längre ned i artikeln.

Men först mer om hur forskningen bakom den nya åldersbestämningen har gått till, hur du själv använder formeln för att räkna ut hundår och vilken hundras som lever längst.

Epigenetik avslöjar hundarnas människoålder

För att åldersbestämma människans bästa vän har forskarna utgått från ett genetiskt forskningsområde inom förändringar i de kemiska strukturerna i vårt dna, så kallad epigenetik.

Dessa kemiska strukturer kallas även metyleringar och antalet kan ändras under hela livet till följd av miljöfaktorer som exempelvis kost och stress.

Förändringar i metyleringar påverkas dock också av ålder, och därför kan forskare analysera de kemiska strukturerna och på så sätt åldersbestämma celler.

Tidigare forskning har visat att andra arter, bland annat hundar, också genomgår åldersrelaterade metyleringar, och därför kunde forskarna använda tekniken som utgångspunkt för att räkna ut vad hundår motsvarar i människoår.

Labrador retrievrar blev utgångspunkten

Forskarna undersökte blodprover från 104 labrador retrievrar i ett åldersspann på 16 år i jakten på att bland annat konvertera hundår till människoår.

De valde att undersöka denna enda ras, eftersom det ger en genetisk enhetlighet, som gör det möjligt att hitta de faktorer som är kopplade till exempelvis ålder. Det betyder dock även att andra arter kan ge andra resultat.

Hundarnas blodprover jämfördes sedan med tidigare epigenetiska studier av 320 människor i åldern 1–103 år.

Resultaten visade att metyleringarna i människor och hundar korrelerade på flera punkter, vilket sedan kunde användas till att ta fram formeln för hundår. En åtta veckor gammal valp motsvarade exempelvis en nio månader gammal bebis, medan en hunds genomsnittliga livslängd på tolv år kunde likställas med människans genomsnittliga livslängd på 72 år.

Hos unghundar och vuxna hundar såg forskarna en ökad metyleringsprocess jämfört med människor i samma ålder, och därför poängterar de att åldersförhållandet mellan människa och hund är mer osäker under denna period.

Tack vare forskningen kan man nu mer korrekt omvandla hundår till människoår med en relativt enkel formel.

Brun labrador i naturen

Labrador retrievern använder till att göra en epigenetisk profil över hundar som kan hjälpa till att omvandla hundår till människoår.

© Shutterstock

Hundår med hänsyn till hundras och storlek

American Animal Hospital Association ger en mer nyanserad bild över hundår och hundars olika utvecklingsfaser i en publikation från 2019.

Här tar man hänsyn till både ras och storlek för att ge hundägare och veterinärer en tydligare bild över hundens utveckling och ålder.

Hundår tabell enligt American Animal Hospital Association:

  • Valp - 0-6 månader eller 0-9 månader beroende på ras och storlek.
  • Ung vuxen - 9 månader till 3 eller 4 år.
  • Vuxen - Från 3-4 år till 75 % av hundens uppskattade livslängd (varierar beroende på ras och storlek)
  • Senior - De sista 25 % av hundens uppskattade livslängd till livets slutfas.
  • Livets slutfas - Döende fas, olika längd beroende på aktuell patogen.
Valp och vuxen golden retriever

Valp och vuxen Golden retriever.

© Shutterstock

Vilken hundras lever längst?

I en forskningsrapport från 2018, publicerad av Japanese Society of Veterinary Science, undersöktes data om 12 039 begravda eller kremerade hundar från fem olika djurkyrkogårdar i Tokyo.

Undersökningen bygger på 19 renrasiga hundraser och flera blandraser, där de senare grupperades in i två viktklasser.

I rapporten framgår att den genomsnittliga livslängden för hundar är 13,7 år och med hjälp av formeln kan vi ta reda på att 13,7 hundår motsvarar 73 år för en människa. Det är dock värt att poängtera att det finns relativt stora variationer mellan olika hundraser.

Högst medellivslängd hade hundrasen Shiba med 15,5 år och lägst medellivslängd hade Fransk bulldogg med 10,2 år.

Eftersom Chihuahua är en populär hundras är det säkert många som ställer sig frågan: hur länge lever en Chihuahua?

I den japanska undersökningen ingick 1079 Chihuahuor och slutsatsen blev att en Chihuahua lever i genomsnitt 11,8 år. Den äldsta Chihuahuan i underlaget blev dock hela 21,7 år.

Men det finns många fler hundraser än vad den här undersökningen omfattar, och olyckligt nog var världens äldsta hund av en hundras som inte ingick i det här forskningsunderlaget.

Chihuahua

Hur länge lever en Chihuahua? Enligt en japansk forskning som baseras på 1079 Chihuahuors livslängd, är genomsnittsåldern för en Chihuahua 11,8 år.

© Shutterstock

Hur gammal kan en hund bli?

Världens äldsta hund enligt Guinness rekordbok var en Australian cattledog vid namn Bluey som blev 29 år och 5 månader gammal. Bluey fick somna in den 14 november 1939.

Om vi använder formeln för att räkna ut hundår till människoår skulle Blueys ålder motsvara 85 människoår.