vildsvin fukushima TOP

Radioaktiva supergrisar härjar i Fukushima

Radioaktiva hybridgrisar regerar i Fukushimas ödeland efter kärnkraftsolyckan 2011.

Efter att en våldsam tsunami 2011 förorsakade den största kärnkraftskatastrofen sedan Tjernobyl, har stora delar av Japans Fukushima-region ledat öde.

De övergivna städerna erövrades snart av områdets vildsvin, som har parat sig med lantbrukarnas kvarlämnade grisar.

Nu har forskare från Fukushimas universitet för första gången analyserat hybridgrisarna och de ser ut att vara relativt opåverkade av områdets höga radioaktivitet.

Enorm jordbävning översvämmade kärnreaktor

Olyckan vid Fukushima berodde på en kraftfull jordbävning cirka 70 kilometer ut i havet. Jordbävningen var det största i japansk historia och det fjärde största som någonsin uppmätts.

Tsunamin krävde nära nog 20 000 liv och skadade ytterligare 6000.

Vattenmassorna översvämmade även flera reaktorer i Daiichi-kärnkraftverket och resulterade i flera explosioner och härdsmältor. Från kraftverket bolmade giftig luft, och radioaktivt vatten sköljde över lokalområdet och vidare ut i Stilla havet.

För att skydda befolkningen mod radioaktivitet evakuerades mer än 160 000 invånare från ett område på omkring 1000 kvadratkilometer.

Enligt experter kommer det att ta mellan 30 och 40 år innan det förorenade området har återhämtat sig efter katastrofens följder.

Radioaktiva grisar intar städerna

Ingen hade dock talat om för områdets bestånd av vildsvin att de borde undvika det radioaktiva utsläppet. Därför kom det redan 2016 rapporter om avfolkade städer, som nu stod helt under grisarnas herradöme.

Förödelse efter tsunamin vid Fukushima, 2011

Förödelse efter tsunamin vid Fukushima, som kostade tusentals liv och resulterade i ett stort radioaktivt utsläpp.

© Shutterstock

Det finns inga naturliga rovdjur som kan hjälpa till att hålla nere beståndet, så vildsvinen regerar maktfullkomligt och växer snabbt i antal. Enligt forskarna bakom den nya rapporten ökade antalet vildsvin med hela 13 000 exemplar mellan 2014 och 2018.

Vildsvinen var aggressiva när människor närmade sig deras nya territorium, och därför hyrde myndigheterna in jägare för att hålla nere bestånden av de vilda grisarna.

Den höga radioaktiviteten påverkar inte vildsvinen i någon högre grad. År 2020 påvisade en forskargrupp att vildsvinen fortfarande bar på en relativt hög nivå av den hälsoskadliga isotopen cesium-137 – men tydligen lever och frodas de utan några allvarligare hälsoproblem.

Grisgener tunnas ut genom generationerna

Ursprungligen var forskarna från Fukushimas universitet intresserade av att se hur vildsvinen anpassade sig efter sina nya villkor med större territorier och ingen mänsklig inblandning.

Men de upptäckte snart att vildsvinen hade slagit sig i slang med de cirka 30 000 grisar som evakuerade lantbrukare hade lämnat kvar.

Karta över radioaktivitet och dna-prover från grisar i Fukushima

Karta över Fukushimas radioaktivitetsnivå. Punkterna visar var forskarna tog dna-prover från områdets vildsvin.

© Donovan Anderson & Fukushima University

Efter att ha analyserat och jämfört dna från 233 vildsvin och tio vanliga grisar kunde forskarna konstatera att nästan en tiondel av vildsvinen bar på spår av gris-dna.

Samtidigt visade det sig att det fanns fler hybridgrisar djupare in i det evakuerade området. Enligt forskarna kan en förklaring vara att de kvarlämnade jordbruksgrisarna inte klarar sig så bra i den kringliggande naturen och därför måste stanna i det avfolkade ödelandet för att överleva.

Dessutom fann forskarna exemplar av avkomma från hybridgrisar och fullblodssvin, vilket tyder på att grisgenerna långsamt utvanns med tiden, eftersom de vanliga grisarna inte överlever i tillräckligt stora antal för att komplettera med mer arvsmassa till den gemensamma genetiska poolen.