mark elbroch/panthera & shutterstock

Pestepidemi sprider sig bland pumor

Pesten, som tog livet av en stor del av Europas befolkning under medeltiden, har hittat ett nytt offer: Puman. Men för de stora kattdjuren behöver infektionen inte nödvändigtvis innebära döden.

Digerdöden, som dödade miljontals människor under medeltiden, har skördat ett nytt offer.

En grupp biologer från organisationen Panthera har upptäckt att pestbakterien, Yersinia pestis, är vida spridd bland pumor i området omkring Yellowstone-naturparken i USA.

Infektion måste inte nödvändigtvis innebära en dödsdom

Forskarna undersökte 28 pumor. Av djuren hittades elva döda i naturen. Totalt testades tolv positivt för pest.

Av de döda hade bara fyra mist livet på grund av sjukdomen, medan de andra sju hade dött av andra orsaker.

Pestbakterien, Yersinia pestis, har inficeret pumabestanden i Yellowstone i USA. Sygdommen har både dræbt voksne individer og unger på ned til tre måneder.

© mark elbroch/panthera & shutterstock

Några av de levande pumorna fångades in och testades flera gånger, och då visade det sig att infektionen inte nödvändigtvis är en dödsdom för pumorna.

Nära hälften av populationen har drabbats

I ett fall testades en puma negativt två gånger, därefter positivt och slutligen negativt, vilket tyder på att dess immunförsvar har nedkämpat bakterien.

I ett annat fall testades en puma, som verkade frisk och sund, positivt två gånger med tre års mellanrum. Troligen har den smittats flera gånger utan att få symptom.

“DIGERDÖDEN” är beteckningen på den pest­epidemi som drabbade Europa på 1300-­talet och dödade halva befolkningen.

Om resultaten kan överföras på hela beståndet betyder det att 43 procent drabbats av infektionen.

Trots det anser forskarna inte att epidemin utgör någon risk för vanliga människor, som bara i sällsynta fall är i direkt kontakt med djuren.

Däremot uppmanar de jägare att vara uppmärksamma på symptom. Varje år skjuter jägare mer än 3000 pumor i USA.