Vilket djur får flest ungar?

Vilket djur har rekord i fruktsamhet? Är det alltid en smart strategi i naturen att få många ungar?

Ocean sunfish

Alla djurarter försöker sätta så många livsdugliga ungar som möjligt till världen. I regel är det brist på föda och utrymme som sätter en gräns för hur många ungar djuren kan föda upp. Dessa utmaningar har arterna löst med olika strategier för fortplantningen.

Vissa arter lägger bara kort tid och lite energi på att ta hand om sina ungar och kan därför få relativt många av dem. Priset för denna strategi är att ungarna är dåligt rustade att klara sig och därför ofta dör innan de blir vuxna. Detta gäller till exempel många fiskarter, hos vilka större delen av ynglen dör, men antalet ägg som fiskarna lägger kan vara imponerade. En god kandidat som det mest fruktsamma djuret på jorden är den cirka två ton tunga vanliga klumpfisken, vars hona kan lägga 300 miljoner ägg. Av dessa överlever endast få till vuxen ålder.

Andra djurarter satsar mer resurser på sina ungar, och därför hinner de inte sätta så många till världen. Däggdjur står för den mest omfattande skötseln av avkomman. En stor del av ungarnas tidiga utveckling sker inne i moderns skyddande livmoder, och efter födseln tas de under lång tid om hand av den ena eller båda föräldrarna. I synnerhet däggdjur med ett komplext socialt liv, till exempel elefanter och apor, tar noga hand om ungarna. En sådan livsform kräver nämligen mycket upplärning, och därför har dessa djur också stor hjärna.