Sällsynt nattgroda överraskar med ny parningsställning

En indisk nattgroda har utvecklat grodornas parningsrepertoar med ett nytt och speciellt sätt att para sig på. Tidigare har forskarna känt till sex olika ställningar, men nu har man upptäckt att hanen lägger sperma på honans rygg och därefter försvinner iväg.

Hanen bestiger honan för att lägga en klick sperma på honans rygg.

© SATHYABHAMA DAS BIJU

Den indiska bombaynattgrodan har visat sig ha ett helt nytt sätt att para sig på.

Det ökar antalet parningsställningar bland världens cirka 6 650 grodarter till sju.

Hanen lämnar sperma på honans rygg

Vanligtvis befruktar grodhanarna honans ägg så snart hon lägger dem genom att till exempel hålla fast henne med frambenen.

>> Fascinerad av djurvärlden? Här är ett bra erbjudande på vår tidning!

Men nattgrodan från Indien använder enhelt annan teknik, enligt biologer från universitetet i Delhi.

Han skrevar över ryggen på honan för att där lägga en klick sperma som sedan glider ned till äggen och befruktar dem.

SEX KÄNDA STÄLLNINGAR:

Gemensamt för de hittills kända parningsställningarna hos grodor är att hanen har ett fast grepp om honan under hela akten.

###

NYUPPTÄCKT STÄLLNING:

Han lägger sperma på ryggen - och sticker.