Hur parar sig musslor och sniglar?

Använder sig alla blötdjur av samma slags metod när de ska föröka sig? Och hur parar musslor respektive sniglar sig?

Hur parar sig musslor och sniglar?

Även om både musslor och sniglar tillhör blötdjursgruppen och är relativt nära besläktade så förökar de sig på väldigt olika sätt.

Musslor skjuter ut könsceller i vattnet

Musslors reproduktionssystem består av två enkla könsorgan – eller könskörtlar, gonader – som producerar antingen ägg eller spermier. Dessa släpps sedan ut fritt i vattnet. Chansen för att en befruktning ska ske ökar av att musslans lek synkroniseras med yttre faktorer, så som månens faser, havstemperatur och förändringar i salthalten.

Dessutom kan en mussla stimuleras kemiskt att själv börja leka genom andra musslors lek.

Sniglar har tvåkönat gruppsex

Sniglar skiljer sig från musslor genom att de allra flesta arter, både på land och i vatten, utför en reell parningsakt – oavsett om det handlar om en hane och en hona eller tvåkönade individer (hermafroditer).

Vissa snigelarter parar sig i grupp. De största individerna är honor som befinner sig längst ned i högen och hanarna befinner sig överst. Mitt emellan befinner sig de individer som kan byta kön från hane till hona.

Till skillnad från musslor utför sniglar en parningsakt. Här, på bilden, sker parningsakten mellan flera hermafroditiska individer.

Hos de flesta snigelarter har hanen ett kortare eller längre könsorgan som överför spermierna direkt till honans inre där äggen därefter befruktas.

Några få vattenlevande sniglar har dock en fortplantningsprocess som påminner om musslornas, det vill säga att äggcellerna befruktas i vattnet utanför honans kropp efter att ha befruktats med sädescellerna. Exempelvis har virvelsnäckan eller toppsnäckan en yttre befruktning, där hanarna sprutar ut sädescellerna i vattnet. Därefter skjuter honorna upp sina ägg i molnet av sädesceller.

Apor är mer framfusiga än sniglar och musslor

Man kan trygga fortplantningen på många sätt. Capuchinapor av honkön skaffar sig t.ex. sex genom att kasta sten efter hanarna. Se video här: