Könskamp har gett änderna enorma organ

Hannarna av den argentinska kopparanden har – i förhållande till sin storlek – den största penisen av alla kända ryggradsdjur. Det välväxta organet har utvecklats i en kamp med artens honor, som har åtskilliga motdrag att ta till mot oönskad parning.

duck corkscrew

Den argentinska kopparanden är en färgsprakande fågel. Hannen har brun kropp, svart huvud och en glänsande blå näbb. Med en längd på omkring 40 centimeter och en vikt på endast 600–700 gram tar den inte stor plats. Den lilla anden har emellertid fått en vetenskaplig betydelse, som räcker långt utöver vad dess beskedliga storlek kunde förleda en att tro.

Det har länge varit känt bland zoologer att den argentinska kopparandens hannar är ovanligt välutrustade, när det gäller könsorganets storlek. En penislängd på omkring tjugo centimeter, vilket är hälften av kroppslängden, är ett tämligen vanligt mått hos just denna art.

Det var först när den amerikanske forskaren Kevin McCracken år 2001 publicerade bilder av en fågel, som han fångat i samband med en rad undersökningar i Sydamerika, som forskarna blev klara över hur extrem den lilla anden egentligen är.

Den anddrake som McCracken fångat hade en penis på 42,5 centimeter, vilket någorlunda motsvarar dess egen kroppslängd. Av alla kända ryggradsdjur hade arten redan rekord i innehavet av det största könsorganet i relation till kroppslängden, men nu har rekordet på allvar fastslagits.

Penis ovanlig

Förekomsten av en penis är långt ifrån något vanligt fenomen hos fåglar. Det är faktiskt hos mindre än tre procent av de omkring 10000 kända fågelarterna som hannen har ett yttre könsorgan. Det är känt hos en rad mindre grupper som stubbstjärthöns, värnfåglar (Anhimidae), hockohöns (Cracidae), strutsfåglar och flamingos och så alltså hos andfåglar.

Den allra största delen av alla fågelarter parar sig i stället genom att hannen och honan pressar sina kloaköppningar, den gemensamma utgången för tarm, urinorgan och könsorgan, mot varandra, varefter sädescellerna överförs från hannen till honan. Hela proceduren tar normalt bara några sekunder.

Utvecklingsmässigt är det ett speciellt fenomen, inte minst sett i ljuset av att alla hannar hos fåglarnas förfäder kräldjuren var utrustade med en penis (i vissa fall till och med två).