Kan en häst och en sebra få föl tillsammans?

En häst och en åsna kan få avkomma. Är det även möjligt med en sebra?

© Photo by Jeff Griffith on Unsplash

Hästar, åsnor och sebror hör alla till släktet Equus, och det betyder att de kan korsas och få föl med varandra. Det är dock inte alla kombinationer som fungerar bra ihop. Hästar har 64 kromosomer, medan åsnor har 62, och därför kan de lätt få avkomma tillsammans – mulor och mulåsnor. Sebror har däremot bara 44 eller 46 kromosomer.

Skillnaden gör att gemen- samma avkommor är sällsynta och mindre livsdugliga. Samtidigt är det bara möjligt när hingsten är sebra. Man vet inte varför, men det mindre antalet kromosomer måste komma från hingsten. Korsningar mellan sebror och hästar/åsnor är inget som förekommer i naturen utan det sker ibland i fångenskap, när djuren går tillsammans.