Hur parar sniglar sig?

Hur bär sniglar sig åt för att para sig? Är det sant att några arter är tvekönade?

© Photo by Валерия on Unsplash

Sniglarnas parning är en lång, komplicerad och mycket varierad procedur. Förloppet beror helt på vilken snigelgrupp det handlar om. Sniglar som lever i vatten förökar sig antingen genom vanlig parning eller genom att djuren skickar ut sina könsprodukter i vattnet, varefter en befruktning sker fritt i vattnet. Hos landsniglarna är de flesta arter tvekönade, det vill säga de är både honor och hannar samtidigt.

Här sker parningen genom en ömsesidig utväxling av sädesceller. Vinbergssnäckorna slingrar sig tätt ihop och pressar fotskivorna mot varandra. Båda djuren är utrustade med en liten säck, som ger ifrån sig en liten kalkpil. Snäckorna skjuter iväg pilen som innehåller sädesceller, in i kroppen på varandra, varigenom parningen sker. Pantersnigeln klättrar däremot upp på ett högt ställe och hissar sig ner i en tjock slemtråd, varefter parningen sker i fria luften. Under parningen slänger djuren ut sina penisar och snor dem om varandra, varefter de utväxlar sädesceller ute i spetsen.

Det samma gäller den svarta skogssnigeln, som dock håller sig till marken. Sniglars penis är för övrigt längre än själva sniglarna, hos vissa arter upp till 85 centimeter.