Får även djur orgasm?

Kan bara människan få orgasm, och är vi ensamma om att para oss för att det är skönt?

Lejon som får utlösning
© Shutterstock

Forskarna kan ju inte läsa djurens tankar, när de parar sig, så det går egentligen inte att besvara frågan. Det finns dock mycket som tyder på att åtminstone människoapor upplever någon sorts orgasm under akten. En del av de fysiologiska reaktioner som honprimater visar prov på är nämligen likadana som de som kvinnor uppvisar under en orgasm: de får sammandragningar i livmodern och slidan som tilltar, tills de når en klimax. Under tiden skriker och grimaserar de. Även hanarna ger ifrån sig ljud och gör grimaser, när de får utlösning. Studier av apornas sexliv har dessutom visat att hanarna oftare visar tecken på att få orgasm än honorna. Människoaporna parar sig inte heller bara för att fortplanta sig. Bland bonoboaporna i centrala Zaire förekommer det till exempel att två honor gnider sig mot varandra och tycks få orgasm. Detta beteende är emellertid troligtvis mer ett sätt att signalera socialt intresse för varandra än en fråga om njutning. Zoologerna menar att syftet med de båda honornas könsakt är att stärka deras sociala relation. Ibland kan parningen till och med användas som ett sätt att få bukt med sociala spänningar bland människoaporna. Om en grupp människoapor till exempel hittar ett träd fullt med läckra mogna frukter, uppstår det nästan alltid konflikter till följd av kampen om de bästa frukterna. I en sådan situation bidrar sexualiteten till att bevara lugnet och harmonin i gruppen.