Shutterstock
Brasiliansk vandringsspindel på nära håll

Vilket är världens giftigaste djur?

Världens giftigaste djur har tillräckligt mycket gift för att döda tio människor och kan förgifta dig efter en enda beröring.

Världens giftigaste djur

Det djur som har världens starkaste gift är en liten, men inte särskilt skygg groda, som lever i Mellan- och Sydamerika. Grodan varken sticker eller biter, men dess gift är så kraftfullt att det är farligt att vidröra den om man har minsta lilla skråma på fingret.

Här är fem av världens giftigaste djur rangordnade efter den mängd gift de behöver för att döda en man på 70 kilo:

 • Gul pilgiftsgroda
 • Inlandstaipan
 • Kägelsnäcka
 • Brasiliansk vandringsspindel
 • Kulfisk

Ju mindre en giftmängd som har noterats, desto potentare är giftet. Ett giftigt djur på denna lista kan mycket väl innehålla så mycket gift att den kan döda fler människor än det djur som har det mest potenta giftet.

Bli klokare på världens giftigaste djur i den här artikeln.

Gul pilgiftsgroda

Den gula pilgiftsgrodan är världens giftigaste djur

Gul pilgiftsgroda

Den gula pilgiftsgrodans iögonfallande färg fungerar som en varning för rovdjur.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Phyllobates terribilis
 • Levnadsområde: Mellan- och Sydamerika
 • Storlek: Cirka 5,5 centimeter
 • Giftmängd som dödar en vuxen man: 0,14 milligram

Det finns många olika arter av pilgiftsgrodor, alla med säregna utseenden som likt fingeravtryck är helt unika.

Den giftigaste pilgiftsgrodan – och världens giftigaste djur – är den gula pilgiftsgrodan, som lever i Colombias regnskogar. En enda groda innehåller tillräckligt mycket gift för att döda tio människor.

Den färgglada pilgiftsgrodan döljer inte att den är giftig. Dess starka färg skickar nämligen en tydlig signal till potentiella fiender om att den är giftig.

Pilgiftsgrodan är ett skolexempel på att man är vad man äter. Den gula pilgiftsgrodan producerar nämligen inte själv sitt gift, utan får det genom att äta giftiga skalbaggar. Grodan påverkas inte själv av giftet, i stället koncentreras giftet på dess hud.

Det innebär att om den gula pilgiftsgrodan inte får en kost bestående av giftiga skalbaggar om den exempelvis hålls i fångenskap, så är den inte längre giftig.

Vill du veta mer om gifter? Här är listan över världens giftigaste ämnen.

Inlandstaipan

Inlandstaipanen är världens giftigaste orm

inlandstaipan

Trots att inlandstaipanen är extremt giftig sker dödsfall mycket sällan sedan ett motgift har framställts.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Oxyuranus microlepidotus
 • Levnadsområde: Australien
 • Storlek: Upp till 1,7 meter
 • Giftmängd som dödar en vuxen man: 1,8 milligram

Inlandstaipanen, även kallad australisk taipan, är världens giftigaste orm. De biter snabbt och med precision och ett enda bett från inlandstaipanen är tillräckligt för att döda 100 människor.

Dess gift består bland annat av neurotoxiner, som påverkar nervsystemet, och hemotoxiner, som förstör de röda blodkropparna. Tillsammans utgör de en farlig cocktail, som kan leda till njur- och andningssvikt.

Läs mer om världens giftigaste ormar.

Kägelsnäcka

Kägelsnäckan bör inte samlas upp från havsbottnen

kagelsnacka

Kägelsnäckan är för långsam för att fånga sitt byte utan att ta till några knep. Därför använder den insulin till att bedöva fiskarna innan den fångar och äter dem.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Conus
 • Levnadsområde: Tropiska hav
 • Storlek: Upp emot fyra centimeter
 • Giftmängd som dödar en vuxen man: 3,5 milligram

Kägelsnäckan ser kanske harmlös ut, men inuti det fina snäckskalet gömmer sig en effektiv mördare. Kägelsnäckan är nämligen så giftig att en enda snäcka i princip skulle kunna döda 700 människor.

De giftigaste av de totalt cirka 500 arterna av kägelsnäckorna har 30 människoliv på sina samveten.

Är man ute och dyker i de tropiska haven ska man därför vara uppmärksam på vilka snäckor man samlar in på botten.

VIDEO: Se kägelsnäckan i aktion

Video

Blir man stucken av en kägelsnäcka ska man söka behandling omedelbart. Snäckans neurotoxiska gift kan nämligen paralysera kroppen och döda en människa på ett par timmar.

Kägelsnäckan använder dessutom hormonet insulin till att desorientera sitt byte. Genom att utsöndra insulin i vattnet förvirrar den fiskarna i området, så att de är lättare att fånga och äta.

Vill du veta mer om djur? Då ska du läsa vår artikel om världens farligaste djur eller världens giftigaste spindlar.

Brasiliansk vandringsspindel

Den brasilianska vandringsspindeln är giftig och aggressiv

Brasiliansk vandringsspindel

Den brasilianska vandringsspindeln spinner inte spindelväv. I stället vandrar den runt i natten för att jaga efter föda.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Phoneutria nigriventer
 • Levnadsområde: Brasilien
 • Storlek: Upp till 15 centimeter
 • Giftmängd som dödar en vuxen man: 9,4 milligram

Den brasilianska vandringsspindeln är en av världens giftigaste spindlar och den drar sig inte för att bita ifrån om den känner sig hotad.

År 2006 registrerades inte mindre än 2 700 spindelbett av den brasilianska vandringsspindeln, men inga dödfall. Det beror på att man har utvecklat ett effektivt motgift.

Den brasilianska vandringsspindelns gift är så potent att ett enda bett är tillräckligt för att döda en människa. Sedan 1903 har 15 förlorat livet efter ett bett.

Den brasilianska vandringsspindelns gift är neurotoxiskt och består bland annat av histamin och serotonin som angriper nervsystemet.

Vid bett uppstår intensiv smärta, skakningar, accelererade hjärtslag, svettningar, frossa, anspänning, kräkningar och i värsta fall chock.

LÄS ÄVEN: De farligaste djuren i Sverige

Kulfisk

Kulfisken är en livsfarlig delikatess

kulfisk

Kulfisken kan fylla sin kropp med vatten på nolltid, så att den går från att ha sett ut som en helt vanlig fisk till att plötsligt se ut som en uppblåst ballong.

© Shutterstock
 • Latinskt namn: Tetraodon
 • Levnadsområde: Tropiska hav
 • Storlek: Upp till 15 centimeter
 • Giftmängd som dödar en vuxen man: 25 milligram

Det finns sex olika sorters kulfisk, som alla blåser upp sig till en stor ballong om de känner sig hotade. Denna manöver är en signal till potentiella fiender att de bör hålla sig undan – om de vet sitt eget bästa.

Kulfisken innehåller nämligen farliga giftämnen i form av tetrodotoxin, som kan paralysera kroppen. En enda kulfisk kan innehålla tillräckligt mycket gift för att döda 30 människor.

Trots sitt dödliga gift är kulfisken en delikatess i Japan. Rätten kallas fugu, och för att tillaga en måltid med kulfisk behöver en färdigutbildad sushikock ytterligare tre års utbildning.

Det uppskattas att omkring 50 människor dör årligen till följd av kulfiskförgiftning.

LÄS ÄVEN: Här är världens fulaste djur – rösta på din favorit