Photo by joel herzog on Unsplash
lejon

Varför lever lejon som flockdjur?

Till skillnad från andra katter lever och jagar lejon i flock. Varför har lejon detta speciella beteende?

Lejonet är på sätt och vis den ovanligaste av världens nästan 40 kattarter.

Katter är vanligtvis inte särskilt sociala, och många tolererar över huvud taget inga artfränder omkring sig, med undantag för i samband med parningen. Hos en del arter kan man ibland se enstaka djur gå tillsammans, men de bildar aldrig fasta flockar på samma sätt som lejon.

Någon helt säker förklaring på lejonets särställning har forskarna inte. Ett av de viktigaste skälen är emellertid troligen att lejon lever på öppna savanner, där den viktigaste födokällan är stora, gräsätande däggdjur.

Dessa djur är svåra att fälla på egen hand, så det är nödvändigt att vara flera om jakten. Den typen av jakt kräver emellertid koordination och inbördes förståelse, och det kan man uppnå enbart om jaktdeltagarna känt varandra under lång tid, såsom är fallet i en flock.

Till skillnad från lejonet är nästan alla andra katter skogsdjur. Ett bra exempel är tigern, som på många sätt påminner om lejonet.

Den har samma fysiska storlek och lever också av stora gräsätare. Eftersom tigern lever i skogen, kan den emellertid smyga sig tätt inpå sitt byte, innan den anfaller. Det gör det betydligt enklare för den att fånga och döda bytet, och därför har tigern inte samma behov av att vara social som lejonet.

Enstaka andra kattdjur som geparden och ökenkatten lever i öppna områden precis som lejonet. De har dock ett annat beteende.

Geparden är en sprinter, som jagar mycket mindre djur, medan ökenkatten är ett nattdjur, som jagar insekter och andra smådjur, som en individ kan fånga själv.