Varför har noshörningar horn?

Djur med horn är nästan alltid växtätare, så hornen används inte för att nedlägga ett byte. Varför har då till exempel noshörningar horn?

Närbild av betande noshörningar
© Shutterstock

Det finns i allmänhet tre orsaker till att djur har horn eller kronor. För det första är de vapen, som används som försvar mot fiender eller för inbördes strider om partners och revir. Hornen används mycket riktigt aldrig till jakt, eftersom hornbärande djur utan undantag är växtätare. För det andra är horn sekundära könskaraktärer, som enkelt uttryckt används för att imponera med. Hos de allra flesta hornbärande djur har enbart hannen horn. Hornens storlek och utformning berättar något om ägarens styrka och hälsotillstånd och därmed om huruvida han är värdig som make. Slutligen kan horn eller kronor även fungera som verktyg. De kan till exempel användas till att knuffa undan snö, så att djuren kan få tag i de växter som ligger gömda. Det ser man till exempel hos renar. När det gäller noshörningar är hornen först och främst ett vapen. De används ofta i kampen om honorna men även för försvar. Det finns exempel på att noshörningar dödat elefanter med sina horn. Noshörningshorn är för övrigt speciella genom att de är uppbyggda av keratin, samma ämne som i människans hår och naglar.