Skulle isbjörnar kunna klara sig i Antarktis?

Vad skulle ske om vi sände några skeppslaster isbjörnar till Antarktis och en flock pingviner till nordliga breddgrader?

Isbjörnsfamilj i solnedgång
© Shutterstock

Isbjörnarna skulle sannolikt klara sig fint på Antarktis, men de skulle skapa ekologiskt kaos på den isklädda kontinenten. I Arktis lever isbjörnar mest av säljakt och är särskilt specialiserade på sälungsjakt. I Antarktis finns inga stora landlevande rovdjur, så här har sälarna inte anpassat sitt beteende och sin fortplantningsbiologi till rovdjur som isbjörnar. Därför skulle de vara ett lätt byte för den vite jägaren. Därutöver kunde isbjörnarna festa på de stora kolonierna av pingviner, som inte kan flyga utan är tvungna att gå i land för att häcka. Det är betydligt mer tveksamt om pingviner skulle ha motsvarande framgång i Arktis. Två gånger på 1930-talet utförde olika organisationer faktiskt försöket. År 1936 släpptes små grupper av kungspingviner ut på fyra ställen i Nordnorge, och två år senare släpptes åtskilliga gulltofspingviner och glasögonpingviner i samma område. Resultatet var nedslående för biologerna och inte minst för pingvinerna. De flesta försvann snabbt, då de inte klarade sig i konkurrensen med sillgrisslor och andra alkor. En ensam gulltofspingvin överlevde i sex år, men sedan var det slut.