Ögat visar djurets sanna jag

Pupillens form avslöjar om djuret är jägare eller jagad.

Krokodilpupill rovdjur

Det sägs att ögat är själens spegel, och en ny undersökning tyder på att ögat kan berätta en hel del för oss om ett djur. Ögat kan ofta avslöja om djuret är ett rovdjur eller ett bytesdjur.

Synforskare från University of California, Berkeley, USA, har tillsammans med kolleger från det brittiska Durham University studerat ögonen hos ett par hundra landlevande djurarter i ett försök att klargöra om pupillernas form visar djurets placering i näringskedjan.

Rovdjur har lodräta pupiller

Forskarna upptäckte att djur med långa, lodräta pupiller – rävar, krokodiler och ormar – i regel är rovdjur, medan de som har vågräta pupiller – får och getter – oftast är växtätande bytesdjur.

Att rovdjur oftast har lodräta pupiller beror enligt forskarnas datormodeller på att det förbättrar förmågan att se i mörker och att exakt bedöma avstånd utan att djuret behöver röra på huvudet och därigenom riskera att röja sig för bytet.

Bytesdjur kan se rovdjur i ögonvrån

De vågräta pupillerna innebär andra fördelar: Det gör det möjligt för betande djur att se i ögonvrån. På så sätt kan de växtätande djuren spana åt båda sidorna och hålla ögonen på om något rovdjur närmar sig och kan utgöra ett hot mot deras liv och säkerhet.

LODRÄTA PUPILLER JAGAR PÅ NATTEN

Dygnet runt har forskarna observerat 214 olika arter såväl i zoologiska trädgårdar och på åkrar som i naturen och funnit ett klart samband mellan pupillens form och djurets plats i ekosystemet.

Lodräta pupiller: Ses hos rovdjur som är aktiva både dag och natt, exempelvis lodjur.

Vågräta pupiller: Ses vanligtvis hos växtätare, exempelvis får. Pupillen vidgar synfältet så att djuret kan upptäcka rovdjur i ögonvrån. |

Rovdjur (lodjur) och bytesdjur (får) med lodräta respektive vågräta pupiller.

Rovdjur smyger sig på bytet

För att inte bli sett i bytesdjurens ögonvrår, smyger sig många rovdjur på sin måltid bakifrån. Läs mer om rovdjurens listiga knep: