Finns det prostitution i djurriket?

Djur byter sex mot mat

En form av prostitution i djurriket har observerats hos både schimpanser och pingviner. Djuren prostituerar sig bland annat mot mat och material till bygga bo.

Forskare har hos vissa djurarter registrerat beteenden som kan kallas prostitution, eftersom honorna låter hanarna para sig med dem i utbyte mot olika förmåner.

Prostitution bland pingviner och schimpanser

Prostitution hos djur upptäcktes först hos adéliepingviner i slutet av 1990-talet.

Forskarna konstaterade att vissa honor var villiga att para sig med andra hanar än sin fasta partner – om de i gengäld fick en sten för att bygga bo med. Stenar står högt i kurs i pingvinkolonier eftersom stenarna inte räcker till alla.

Ett liknande fenomen har studerats bland schimpanser, där honor parar sig med främmande hanar i utbyte mot mat.

En förklaring till fenomenet kan vara att hanarna tar varje chans att sätta mer avkomma till världen, medan honorna testar hanarna som potentiell framtida partner.

Djuren har olika metoder för att locka till sig en sexpartner. Lövsalsfågeln charmar honorna med pengasedlar och tjuvgods. Se videon här:

Video