Överger djur sina ungar, om man rör vid dem?

”Stämmer det att djuren inte vill kännas vid sina ungar, om de luktar det minsta lilla av människa?”

Rävar ungar som tittar upp mot en vit blomma i en skog
© Shutterstock

Det kan finnas många orsaker till att djur överger sina ungar. Om de känner sig hotade eller stressade – till exempel om en människa kommer för nära – avbryter många rovfåglar sina fortplantningsförsök. Efter våra normer kan det tyckas vara en väl stark reaktion, men biologiskt sett är den mycket förnuftig. Dör ungarna är det en svår förlust av tid och energi, men de vuxna djuren kan alltid fortplanta sig igen. Dör de vuxna djuren, är skadan däremot mycket större. Ungarna kommer antagligen att dö ändå, och chanserna att det kommer fler ungar är lika med noll. När djur överger sina ungar, kan det också bero på att de inte känner igen dem. Däggdjur, som för det mesta känner igen sina ungar på doften, kan bli förvirrade, om ungarna plötsligt luktar människa, men det är långt ifrån alltid som de lämnar sina ungar. Många fågelarter känner igen sina ungar på ljudet och bryr sig därför inte om ifall en människa har tagit i ungarna. Ljudet blir inte annorlunda på grund av det. Slutligen finns det en hel del fåglar som inte känner igen sina ungar utan istället den plats där ungarna finns. De uppfattar allt som finns i boet som sina ungar och låter sig inte avskräckas av att en människa har placerat en borttappad unge i boet igen. De kan emellertid mycket väl ignorera en unge som ligger endast ett par centimeter utanför boet.