Ond katt

Katter: Lustmördare mitt ibland oss

Varje år tar huskatter livet av miljarder fåglar och däggdjur över hela världen – och de flesta av dem dödar de faktiskt enbart för sitt höga nöjes skull.

De mjuka, spinnande, jamande, leksjuka pälsdjuren du älskar så innerligt och delar både hus och mat med, är i själva verket naturens mest brutala lustmördare.

När den stolt trippar fram på ditt köksgolv och presenterar sitt senaste offer, eller du hittar de ledsamma resterna av en liten gnagare på trappan, är det bara toppen av ett isberg av ett gigantiskt och blodigt syndaregister.

För huskatten, som människan tog till sig för 9?000 år sedan och som spreds över hela världen, är inte bara en oförliknelig och effektiv mördare.

Den dödar för skojs skull – något som de bara delar med människor.

26 miljarder offer

Varje år tar huskatter världen över – främst bortsprungna eller förvildade huskatter – livet av upp emot:

  • 4 miljarder fåglar
  • 22 miljarder däggdjur

Det visar en studie vid Smithsonian Conservation Biology Institute.

En annan studie från The University of Georgia visar samtidigt att katterna bara äter 28 procent av de djur de dödar.

Resten dödar huvudsakligen för sitt eget nöjes skull.

Katter ligger bakom utrotningar

Katter är därmed den absolut primära dödsorsaken för fåglar och mindre däggdjur i naturen.

På världsplan uppskattar man att åtta procent av alla kritiskt utrotningshotade djurarter närmar sig utplåning på grund av katter.

I flera sköra ekosystem, speciellt på isolerade öar där människor har infört katter, är katten ensam ansvarig för utrotningen av lokala arter av fåglar, däggdjur och kräldjur.