Förekommer jungfrufödslar i verkligheten?

Bibeln berättar att Maria var oskuld när hon födde Jesus. Kan det verkligen stämma? Kan en jungfrufödsel inträffa i verkligheten?

Jungfrufödslar18/2014

En jungfrufödsel är otänkbar bland människor

Enligt Bibeln var Maria jungfru när hon födde Jesus – även om jungfrufödsel inte förekommer bland människor eller andra däggdjur. Däremot är fenomenet utbrett bland ryggradslösa djur och förekommer också hos fiskar, paddor och kräldjur.

I naturen kallas jungfrufödsel för partenogenes – en smart förmåga som gör att obefruktade ägg kan utvecklas till foster trots avsaknad av spermier. Nackdelen är att avkomman blir en exakt kopia av modern, vilket påverkar den genetiska variationen och anpassningsförmågan.

Tre djur utmärker sig med naturlig jungfrufödsel

Dessa tre djur har bevisligen klarat av fortplantningen utan sex:

? KOMODOVARAN: I sällsynta fall kan komodovaraner reproducera sig utan partner. På två brittiska djurparker fick honor ungar som kläcktes ur obefruktade ägg.

? HAMMARHAJ: 2001 observerades för första gången en haj som födde en unge helt utan inblandning av någon hane. Det var en hammarhaj som var först.

? BOAORM: 2010 upptäckte amerikanska forskare att en ensam boaorm i fångenskap hade fått två kullar med ungar. DNA-analyser bekräftade att samtliga ungar var faderlösa.

Foton: Wikimedia

En jungfrufödsel är inte enda lösningen

Djur kommer göra allt för att säkerställa fortplantningen - även byta kön och lura till sig sex. Läs mer i vår artikel här: