Kan djur från zoo klara sig i naturen?

Vad händer om man i naturen släpper ut ett djur som är fött i fångenskap? Vilka chanser har det att överleva?

Tre lejon som ligger och slappnar av i en djurpark
© Shutterstock

I genomsnitt överlever endast ett av tre djur som sätts ut i naturen efter att ha vuxit upp i fångenskap. Det visar siffror från en helt ny undersökning, som en grupp forskare vid Exeter University i England har presenterat. Forskarna har undersökt 45 fall då djur som tigrar, vargar, geparder, björnar och uttrar har släppts fria. Endast 30 procent av djuren överlevde klivet från fångenskap till frihet. Över häften av dödsfallen berodde på att djuren blev skjutna eller överkörda, men undersökningen avslöjade också att djuren generellt var dåliga på att klara sig själva. De dukade under av svält, då de inte var vana vid att jaga, de var dåliga på att umgås med vilda artfränder och de var mer benägna att dö av virussjukdomar än vilda djur av samma art. Enligt forskarna bakom undersökningen är djurens största svagheter att de saknar en naturlig rädsla för människor och andra djur, och att de aldrig själva har behövt kämpa för födan. Mot bakgrund av de dystra prognoserna rekommenderar forskarna att djurparker i betydligt högre grad förbereder djuren för det liv som väntar dem i naturen. Kontakten med människor bör reduceras så mycket som möjligt medan djuren är i fångenskap, och man bör skapa områden där djuren kan träna sina jaktinstinkter och utveckla de sociala färdigheter som behövs för att överleva i det fria.