Shutterstock

Frisätts endorfiner även hos djur?

Endorfiner frisätts både hos människor och djur bland annat för att lindra smärta, men lyckosubstansen har många olika funktioner.

Endorfiner är kroppens lyckosubstanser som får både djur och människor att ignorera smärta. Ämnena frisätts som svar på obehag, exempelvis efter en skada eller en stressig flykt undan ett rovdjur.

Förutom smärtlindring ger endorfinerna även en avslappande effekt och en känsla av uppstämdhet i kroppen.

Alla ryggradsdjur frisätter endorfiner i hjärnan. Ryggradslösa djur som insekter och sniglar har däremot inte något välutvecklat nerv- eller hormonsystem och använder sig inte av dessa lyckosubstanser.

Endorfinerna frisätts också från hypofysen eller hypotalamus under sex eller andra former av fysisk aktivitet.

När man utsätter sig för hård fysisk träning, exempelvis långdistanslöpning, kan ansträngningen frisätta en stor dos endorfiner som ger det lyckorus som kallas “runner’s high”.

Så verkar endorfiner på djur

Djur drar nytta av de smärtlindrande och lyckobringande endorfinerna på olika sätt.

Skapar familjeband

När apor pillar i och rensar varandras päls, frisätts endorfiner, som skapar en känsla av avslappning och välbehag. Det stärker därför familjebanden.

Shutterstock

Minskar rädsla

När ett djur jagas frisätts endorfiner i hjärnan som svar på stressen.

Ett skadat djur kan nyttja ruset för att ignorera smärtan och fortsätta sin flykt.

Shutterstock

Bromsar ämnesomsättningen

När björnar går i ide minskar syretillförseln till de inre organen och hjärnan.

Björnens hjärta och hjärna tar dock ingen skada, eftersom endorfinerna bromsar ämnesomsättningen och minskar syrebehovet.

Shutterstock