Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey & Shutterstock

Forskare hittar omöjligt liv under isen

Hundratals kilometer under havsisen vid Antarktis har biologer hittat kolonier av svampar och djur trots att det nästan inte finns något att leva av där.

Djupt ner under en shelfis utanför Antarktis trivs en mängd livsformer, detta trots att de är helt isolerade från solens ljus. Den överraskande nyheten kommer från biologer vid British Antarctic Survey i England som har borrat sig ner genom Filchner-Rønnes shelfis och sänkt ned en kamera till havsbotten.

Målet var att ta bilder av lera på havsbotten, där de förväntade sig att hitta en karg och livlös miljö. Men kameran hamnade rakt på en stor, rund sten som visade sig rymma flera livsformer.

Biologer borrade genom den 900 meter tjocka shelfisen och sänkte ned en kamera till havsbotten. Där stötte den in i en cirka en meter bred sten som var översållad med livsformer.

© Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey

Bilderna visar både svampar och djur, som kan vara så kallade rankfotingar - en grupp små kräftdjur som bland annat inkluderar havstulpaner.

Forskarna hittade totalt 16 svampar och 22 djur på stenen. De har ännu inte lyckats artbestämma dem, men forskarna misstänker att det kan röra sig om flera okända arter.

🎬 VIDEO: Se kameran landa på havsbotten.

Gemensamt för svampar och rankfotingar är att de är orörliga. De sitter fast på en yta, exempelvis på en sten, där de lever hela sitt liv. Det innebär att de inte bara är på besök under shelfisen utan måste kunna få tag i föda på plats.

På stenen kunde forskarna identifiera djur som troligtvis är arter av rankfotingar (vänster) och svampar (höger).

© Dr Huw Griffiths/British Antarctic Survey

Vattentemperaturen under shelfisen är minus två grader och borrningen utfördes 260 kilometer från kanten av shelfisen, vilket är den närmaste platsen där fotosyntes kan ske. Men de näringsämnen och plankton som djuren lever av har färdats ännu längre.

625 kilometer är avståndet mellan djuren under isen och den mat de lever på. Enligt forskare kan det gå decennier innan något ätbart råkar flyta förbi.

Baserat på nuvarande förhållanden har forskarna räknat ut att djurens mat måste komma från ett område 625 kilometer bort. Forskarna tror att djuren förmodligen kan klara sig utan mat under långa perioder, kanske flera årtionden i sträck.

Utforskningen av livet under Antarktis shelfis kan ge forskare ny kunskap om hur livet i polarområdena har klarat hårda istider då stora delar av havsytan har täckts av is.