Varför lägger huggormen inte ägg?

Snoken lägger ägg. Varför gör huggormen inte det, när båda djuren är ormar?

© Shutterstock

Däggdjuren är kända för sin förmåga att föda levande ungar, men det finns fler djur i de annars äggläggande djurgrupperna som har förmågan att föda levande ungar. På samma sätt finns det enstaka däggdjur, närmare bestämt näbbdjuret och myrpiggsvinet, som lägger ägg. Ryggradsdjuren kan delas upp i två grupper, när det gäller avkomma: den ena gruppen föder levande ungar, medan den andra lägger ägg. Det är dock inte så enkelt som det låter, eftersom en del djur som föder levande ungar, i själva verket lägger ägg. Så är fallet med huggormen. Hos djur som föder levande ungar ”på riktigt”, utvecklas den befruktade äggcellen till ett foster inne i mamman, och det bildas varken hinnor eller skal runt ägget. Så förökar sig däggdjur oftast. Hos djur som föder ”oäkta” levande ungar bildas det hinnor och skal runt den befruktade äggcellen, och fostret utvecklas inne i ägget. Det kommer dock ut ur ägget, innan det lämnar mammans kropp, varför ungen föds levande. Till denna grupp hör en del ormar och ödlor, men även fiskar, speciellt rockor och hajar, föder levande ungar.

Få ett bra erbjudande på Illustrerad Vetenskap

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.