Shutterstock
Eastern Brown Snake

Varför har Australien så många giftormar?

Jag har hört att de flesta farliga giftormarna lever i Australien. Hur kommer det sig?

Sammanställningar visar att Australien kan inräkna inte mindre än 66 arter av giftormar. Den siffran bleknar dock jämfört länder som Brasilien med 70 arter och Mexiko med 80 arter.

Samtidigt är Australien hemvist för många av de allra farligaste, bland annat jordens giftigaste: inlandstaipanen. Ett enda bett från den innehåller tillräckligt mycket gift för att döda 250 000 möss.

Australiens farligaste bett

Inland Taipan snake
© Shutterstock

Inlandstaipanen är världens giftigaste kräldjur. Det finns tillräckligt mycket nervgift i ett enda bett för att ta livet av mer än 100 människor eller 250 000 möss.

Eastern Brown Snake
© Shutterstock

Brunormen är världens näst giftigaste orm. Den lever nära människor och orsakar därför de flesta dödliga ormbetten i Australien.

Eastern Tiger snake
© Shutterstock

Tigerormen är ännu en av jordens allra giftigaste ormar. När den hugger injicerar den upp till 65 milligram av sitt gift – tillräckligt för att döda 20 vuxna människor.

Det höga antalet giftormar i Australien beror på att många av landets ormarter tillhör giftsnoksfamiljen, Elapidae.

Australien undviker dödsoffer

Enligt en sammanställning i den medicinska tidskriften The Lancet från 2019 orsakar ormbett varje år mellan 81 000 och 138 000 dödsfall. Majoriteten av dem sker i Sydöstasien och Sydamerika.

I Australien dör bara i snitt två personer årligen till följd av ormbett. Forskarna förklarar den låga siffran med att Australiens befolkning vet hur de ska undvika ormarna, och att sjukvården effektivt behandlar ormbett med bland annat motgift.