Varför är en ormtunga delad i två?

© Shutterstock

När en orm jagar eller känner sig hotad av en fiende, ser man dess tunga sticka ut ur munnen i alla riktningar. Det gör ormen inte för att smaka på sin omgivning, utan för att bättre känna dess lukt. Ormar känner inte lukter särskilt väl med näsan, men tungan är en effektiv del av luktsinnet. Ormen sticker ut tungan för att aktivt fånga upp de doftmolekyler som kan ge ormen viktig information om den närmaste omgivningen. De doftmolekyler som fångas på tungas spetsar förs in i ormens mun och via tungan avsätts de på en doftkänslig slemhinna, som sitter upptill i ormens gom. Alla ormar har en delad tunga, för att det ökar möjligheterna att hämta information ur luftens dofter. Doftslemhinnan är nämligen delad i två delar, så att den passar precis till tungans båda spetsar. Det betyder att ormen kan fånga upp hårfina variationer i doftkoncentration mellan de båda spetsarna, vilket till exempel har betydelse när ormen skall riktningsbestämma lukten från ett bytesdjur. Man kan faktiskt säga att ormar luktar i stereo.