Hur kan ormar klättra?

Ormarna har ju varken armar eller ben, så hur kan de egentligen ta sig upp i träd?

snake climbing

Så får ormar "fotfäste"

På marken rör sig ormar omväxlande genom att dra ihop och slappna av kroppens längdmuskler på ett koordinerat sätt. Framdrivning får ormen genom att skjuta sig framåt. För detta ändamål har ormarna på buken utvecklat avlånga fjäll som kallas bukfjäll. De ger ormen fäste, då bukfjällen kan resas och gripa tag i ojämnheter i underlaget.

Klättrande ormars rörelsemönster är inte särskilt väl undersökta, men förmodligen rör de sig ungefär på samma sätt som marklevande ormar, då bukfjällen också ger ett gott grepp i trädens bark.

Ormar klättrar med dragspelsrörelser

En nyare studie har visat att ormar använder en dragspelsrörelse när de skall ta sig från gren till gren. En särskild variant ses hos en del klättrande ormar när de skall ta sig uppför en trädstam, där sprickor och ojämnheter i barken utgör förankringspunkter.

Klättrande ormar kan använda en dragspelsliknande rörelse när de skall ta sig från gren till gren.

1. Ormen drar först ihop sig.

2. Därefter skjuter ormen den främre delen av kroppen framåt.

3. När ormen har fått gott fäste längst fram, drar den kroppens bakände framåt.