Hur kan ormar få luft?

Ormar tar ofta långt tid på sig att sluka sitt byte. Hur andas de under tiden?

© Shutterstock

Ormar är generellt bra på att hålla andan. Eftersom de emellertid ofta fångar ett byte, som är både större och bredare än de själva, kan det ta flera timmar att svälja det. Luftförsörjningen klaras under tiden av med hjälp av en mycket enkel anpassning. En orms luftstrupe mynnar inte längst bak i halsen som hos andra landlevande djur. Det är istället förlängt fram till botten av munnen, så att det mynnar precis bakom det ställe där de båda underkäksfogarna möts. När ett bytesdjur skall passera, skjuts denna förkängning fram en bit, så att middagsmaten inte kommer i vägen för andningen. Själva luftstrupen är omgiven av mycket hårda broskringar, så att den inte trycks samman av bytesdjurets kropp. Av utrymmesskäl har de flesta ormar oftast endast en lunga, så att bytet inte hämmar andningen, när det kommer längre ned i ormens kropp. Ormarna tänjs visserligen ut, när de slukar de stora bytesdjuren i en munsbit, men pressen blir betydligt lättare för ormen att fördela, om det bara finns en lunga att ta hänsyn till. Luftstrupens speciella konstruktion går igen hos alla former av ormar. De kan även stänga denna med hjälp av små muskler, så att de undviker att det kommer ned vatten i lungan, när de dricker.