Shutterstock
huggorm

Huggormen – möt Sveriges enda giftiga orm

Huggormen attackerar med ett blodgift som bryter ner vävnader och röda blodkroppar. I värsta fall kan ett huggormsbett leda till döden – men som tur är går det sällan så illa.

Det finns cirka 200 olika huggormsarter i världen. I Sverige har vi dock bara en - den europeiska huggormen, Vipera Berus, som också är den enda giftormen i Sverige.

Den europeiska huggormen är ingen särskilt stor orm. Beroende på kön kan huggormen bli 60-105 centimeter lång och väga upp emot 100 gram.

Den längsta huggormen som registrerats i Sverige var 90 centimeter. Som jämförelse kan den svenska snoken bli upp emot 140 centimeter.

Trots huggormens ringa storlek är det många som fruktar huggormen på grund av dess giftiga bett som i värsta fall ger livshotande reaktioner hos människor.

Lär dig mer om huggormen här i artikeln.

Hur lever huggormen?

Huggormen är en reptil och därför växelvarm. Det betyder att den inte har en konstant kroppstemperatur, som exempelvis däggdjur, utan påverkas av omgivningens temperatur.

Det gör att huggormen främst är aktiv på våren, sommaren och större delen av hösten, och går i dvala under vinterperioden.

Karta över huggormens utbredning i Europa

Huggormen finns i större delen av Europa från de sydliga alperna till det nordliga Skandinavien. Den giftiga ormen lever också i England och i stora delar av Ryssland.

© Jonas Sjöwall Haxø

Under huggormens aktiva månader stöter man vanligtvis på den giftiga ormen på platser med öppen mark, som hedlandskap eller i gläntor i skogen.

Där kan huggormen ta upp solens värme och på så sätt hålla kroppstemperaturen uppe.

Vill du veta mer om svenska ormar? Läs då även vår artikel om ormar i Sverige.

Huggormen smälter in i omgivningen

Huggormen är aktiv på våren, sommaren och större delen av hösten. Under vintern går huggormen i dvala.

Du känner igen huggormen på dess röda ögon och markerade sicksackmönster utmed kroppen. Hanarnas mönster är ofta svart, medan honornas mönster är brunt.

I vissa fall är huggormen enfärgad, och är då helt brun eller helt svart. Huggormen kan därför påminna om en snok, men har inte snokens karaktäristiska gula prickar i nacken.

Den brunaktiga färgen gör det lättare för huggormen att gömma sig i gräset, på marken i skogen eller på heden där den oftast lever.

Huggorm i skogsmark

Den giftiga huggormen är en av de vanligaste ormarna i Sverige.

© Shutterstock

Fakta om huggormen

 • Latinskt namn: Vipera berus.
 • Längd: Hanen är 60-80 centimeter lång, medan honan blir mellan 80 och 105 centimeter.
 • Utseende: Kraftigt byggt med ett trekantigt huvud med två giftkörtlar baktill. Ögonen har en lodrät spaltformad pupill med rödaktig iris.
 • Livslängd: Tio år i naturen.
 • Föda: Ödlor, grodor, små däggdjur, ödlor och kycklingar.
 • Naturliga fiender: Katter, hundar, igelkottar, kråkor, grävlingar och ormvråkar.

Hur giftig är huggormen?

Huggormen är den enda giftiga ormen i Sverige.

Huggormens gift är en farlig cocktail av olika gifter såsom nedbrytande blodgifter och nervgifter som förlamar bytet.

Blodgiftet är det mest framträdande hos huggormen. Giftet bryter ner vävnader och har en antikoagulerande effekt på blodet, vilket orsakar blödningar och svullnad.

Enligt Tobias Wang, professor i zoofysiologi vid Århus universitet, har ormens gift blivit starkare med tiden:

"Vi vet i dag att ormgift har utvecklats evolutionärt från matsmältningsenzymer som syntetiserades i körtlar i munhålan. Dessa enzymer har sedan blivit allt giftigare till den grad att de förstör vävnad och kan leda till döden.”

Huggormens tänder är giftiga kanyler

När huggormen ska döda använder den sina sylvassa tänder. De spetsiga tänderna är designade för att borra sig in i köttet på ett bytesdjur och leverera en dos dödligt gift.

Tänderna är ihåliga och fungerar som en kanyl när de fylls med gift från körtlar i huggormens överkäke.

Huggorm biter människa

Huggormens tänder är bakåtriktade och därför måste den öppna munnen på vid gavel för kunna att sätta tänderna i ett byte.

© Shutterstock

Huggormens huggtänder är bakåtriktade och sitter i den övre delen av munnen på ett rörligt ben.

När huggormen inte jagar är tänderna uppvikta i överkäken, men när det är dags för jakt vecklas tänderna snabbt ut i dess gap som öppnar sig nästan 180 grader.

Vill du veta mer om gifter? Här är listan över världens giftigaste ämnen.

Vad äter huggormen?

Huggormar jagar på sommaren och är inaktiva under vintern.

De jagar möss, grodor, ödlor, kycklingar och liknande och sväljer sina byten hela.

Huggorm äter mus

Huggormar äter allt från möss och kycklingar till ödlor och grodor. Här ses en huggorm som slukar sitt byte.

© Shutterstock

När huggormen ska fånga ett byte ligger den och väntar innan den attackerar sitt byte.

"Huggormen använder giftet för att döda sitt byte. Genom att bita djuret sprutar den in giftet, vilket gör att bytet dör. Därefter kan ormen hitta djuret och svälja det”, förklarar Tobias Wang.

Huggormen är alltså helt beroende av sitt gift för att kunna få mat:

”Ormar saknar ben samtidigt som de äter genom att svälja sitt byte helt. Därför måste deras byte vara orörligt, antingen genom att det kvävs på så sätt som boaormar gör, eller med hjälp av gift”.

Trots att huggormen är giftig finns det många djur som gillar att attackera och äta den lilla ormen.

Huggormens naturliga fiender inkluderar igelkottar, vråkar, kråkor, rävar och grävlingar. Även husdjur som hundar och katter kan jaga huggormen.

Huggormen föder levande ungar

Trots att huggormen är en reptil tillhör den en exklusiv klubb av växelvarma djur som föder levande ungar. Huggormen lägger dock fortfarande ägg eftersom det är ett så kallat oäkta levandefödande djur.

I naturen finns det både äkta levandefödande djur (vivpari) och oäkta levandefödande djur (ovovivipari). Hos äkta levandefödande djur utvecklas det befruktade ägget i moderns livmoder utan någon hinna eller skal runt det. Det är på detta sätt som de flesta däggdjur förökar sig.

Hos de oäkta levandefödande djuren utvecklar äggcellen däremot ett skal eller en hinna runt sig. Fostret utvecklas alltså inuti ett ägg, men tar sig ut ur detta innan det lämnar moderns kropp.

Huggormar parar sig i april och maj, och ungarna föds i augusti och september. Hanarna tävlar om honornas gunst genom att utföra en form av dans där hanarna duellerar mot varandra. Den bästa dansaren får para sig med honan.

Se en Gabonhuggorm föda levande ungar här (extern länk)

Hur farlig är huggormen?

Huggormens gift dödar sällan människor

Om en mus, ödla eller liten fågel blir biten av en huggorm dör den inom kort, men om en människa blir biten av en huggorm innebär det sällan livsfara.

Huggormen biter oftast bara människor som en form av varning, vilket gör att den inte skickar iväg en hel dos gift i sitt bett.

Huggorm med synliga tänder

Huggormens tänder är endast fem millimeter långa. Därför kan den inte bita igenom skor eller tjockare kläder.

© Piet Spaans

Enligt en amerikansk studie det är vanligtvis män som blir bitna av ormar, och oftast då i händer och fötter.

Det bekräftar, enligt Tobias Wang, påståendet om att ormar biter människor i självförsvar:

"Det tyder ju på att ormbett ofta uppkommer för att unga män ska visa sig på styva linan genom att konfrontera en orm."

Enligt Tobias Wang finns det väldigt få exempel på ormar som aktivt är ute efter människor.

”Ormbett föregås nästan alltid av att en person tar tag i ormen, antingen medvetet eller omedvetet. Det finns väldigt få ormar som är direkt aggressiva och huggormen är inte en av dem, säger han.

Vill du veta vilken orm som är giftigast? Läs vår artikel om världens giftigaste ormar.

Symptom vid huggormsbett

Ett huggormsbett kan under vissa omständigheter vara farligt för människor, men vanligtvis är det bara aningens värre än ett bistick.

Särskild försiktighet måste dock iakttas om ett barn under tre år blir biten av en huggorm, eftersom ett litet barns kropp påverkas mer av huggormens gift än en vuxen.

Dessutom spelar faktorer som ålder, kroppsvikt, hälsa och fysisk aktivitet efter bettet också roll.

Ju mer fysiskt aktiv du är efter ett bett, desto mer cirkulerar giftet i kroppen. Om en gravid kvinna blir biten av en huggorm kan det även påverka fostret.

De flesta människor som blir bitna av en huggorm får dock milda till måttliga symtom såsom:

 • Yrsel
 • Mindre svullnad
 • Kräkningar
 • Hjärtklappning
 • Smärta och rodnad vid bettet.

Det är alltid viktigt att uppsöka läkarvård vid huggormsbett, oavsett hur symptomen artar sig.

I Sverige inträffar årligen cirka 300 bett av huggorm vilket leder till något eller några enstaka dödsfall under ett årtionde.