Huggormens bett är en cocktail av gift

Huggormen angriper med ett blodgift som kan bryta ned vävnad och röda blodkroppar. I värsta fall kan ett bett av en huggorm vara livshotande - men lyckligtvis går det sällan så illa.

Huggormen angriper med ett blodgift som kan bryta ned vävnad och röda blodkroppar. I värsta fall kan ett bett av en huggorm vara livshotande - men lyckligtvis går det sällan så illa.

Huggormen - Sveriges enda giftorm

Det finns cirka 200 olika huggormsarter i världen. Här i Sverige har vi dock endast en - den europeiska huggormen Vipera Berus som också är den enda giftiga ormen i vårt land.

Den europeiska huggorm är inte en särskilt stor orm. Trots det är det många som är rädda för huggormen på grund av dess giftiga bett, som i värsta fall kan leda till livshotande reaktioner hos människan.

Huggormens tänder är rörliga kanyler

Huggormen har ett par bakåtriktade huggtänder som sitter i den övre delen av munnen på en rörligt ben.

När huggormen inte är på jakt är tänderna uppfällda i övre delen av munnen. När det är dags för jakt kan tänderna blixtsnabbt fällas ut i ett gap som kan öppna sig nästan 180 grader.

Huggorm biter människa

Huggormens tänder är riktade bakåt och därför måste den kunna öppna munnen helt för att kunna sätta tänderna i ett byte.

De vassa tänderna är utformade för att kunna borra sig in i köttet på ett byte och leverera en dos av dödligt gift. Tänderna är ihåliga och fungerar som en kanyl när de fylls med gift från körtlar i huggormens överkäke.

Huggormens gift dödar sällan människor

Huggormens gift är en cocktail av olika giftämnen, men blodgiftet är det mest framträdande. Huggormens blodgift bryter ned vävnad och verkar antikoagulerande på blodet, vilket kan leda till blödningar och svullnad.

Om en mus, ödla eller liten fågel blir biten av en huggorm dör den inom kort. Men om en människa blir biten av en huggorm är det sällan livshotande. Huggormen biter vanligtvis människor enbart som en form av varning. Det innebär att huggormen sällan använder en full dos av gift i sitt bett vid dessa tillfällen.

Vill du veta mer om gifter? Här är listan över världens giftigaste ämnen.

Huggorm med synliga tänder

Huggormens tänder är bara fem millimeter långa. Det innebär att den inte kan bita igenom skor eller kraftiga klädesplagg.

© Piet Spaans

Ett bett av en huggorm kan dock under vissa omständigheter vara farligt för människor. Det gäller främst om barn under tre år blir bitna eftersom en liten barnkropp påverkas mer av huggormens gift än vad en vuxen gör.

Utöver det kan faktorer som ålder, vikt, hälsa och fysisk aktivitet efter bettet också spela en roll. Ju mer fysisk aktiv man är efter ett bett, desto mer cirkulerar giftet runt i kroppen. Om en gravid kvinna blir biten av kroppen kan det också få följder för fostret.

De flesta som blir bitna av en huggorm får dock milda till måttliga symptom som exempelvis:

  • Yrsel
  • Mindre svullnad
  • Kräkningar
  • Hjärtklappning
  • Smärta och rodnad vid bettet.

Det är dock viktigt att söka läkarhjälp om man blir biten av en huggorm, oavsett hur symptomen visar sig.

Huggormen smälter in i omgivningen

Huggormen är aktiv på våren, sommaren och större delen av hösten. Under vintern går huggormen i dvala.

Du känner igen huggormen på dess röda ögon och markerade sicksackmönster utmed kroppen. Hanarnas mönster är ofta svart, medan honornas mönster är brunt.

I vissa fall kan huggormen också vara enfärgad och då är en helt brun eller helt svart. Huggormen kan därför påminna om snoken, men saknar då snokens karakteristiska gula prickar i nacken.

Beroende på kön blir huggormen vanligtvis mellan 60 och 75 centimeter lång och väger upp emot 100 gram. Man har dock hittat enstaka exemplar i Sverige som var runt 100 centimeter långa. I jämförelse blir den svenska snoken drygt 100 centimeter.

Huggormen föder levande ungar

Även om huggormen är en reptil tillhör den en exklusiv skara av kallblodiga djur som föder levande ungar. Huggormen lägger dock fortfarande ägg eftersom den är ett så kallat oäkta levandefödande djur.

I naturen finns äkta levandefödande djur och oäkta levandefödande djur. Hos äkta levandefödande djur (vivipari) utvecklas den befruktade äggcellen i moderns mage utan hinna eller skal runt sig. Det är på så sätt de flesta däggdjur förökar sig.

Hos de oäkta levandefödande djuren utvecklar äggcellen däremot ett skal eller en hinna runt sig. Fostret utvecklas således inne i ett ägg men kommer ut ur det innan det lämnar moderns kropp.

Huggormar parar sig i april och maj och ungarna föds i augusti och september. Hanarna konkurrerar om honornas gunst genom att uppträda med en forma av dans där hanarna duellerar mot varandra. Den som dansar bäst får para sig med hona.

Sjöhäst föder levande ungar

Sjöhästen är ett annat kallblodigt djur som föder levande ungar. Där skjuter honan in ägg i hanen, som senare föder ungarna.

Huggormen har många fiender

Huggormen är ett giftigt rovdjur i den svenska naturen. Trots det har den många naturliga fiender på grund av sin blygsamma storlek.

Igelkottar, ormvråkar, kråkor, rävar och grävlingar är några av de djur som gärna attackerar och äter den lilla ormen. Husdjur som hundar och katter får också för sig att jaga huggormen ibland.