Har ormar haft ben?

Kommer ormar från djur med ben, och har de fortfarande rester av ben kvar?

© Shutterstock

Ormar är nära besläktade med fyrbenta djur, och precis som dessa kommer de från förfäder som har fyra ben. Fossil har visat att det under forntiden levde ormar, som hade vanligt ormutseende men som även hade ben. De var visserligen mycket små men tycks ha fungerat ändå. Till skillnad från fyrbenta djur har ormarna idag fulländat den krälande livsstilen i så hög grad att alla arter har förlorat sina ben. Med vissa undantag saknar alla dagens ormar även alla spår av de ben som de en gång hade. Det finns inte ens rester av bäcken eller axelparti inne i kroppen. Hos fyra av de primitivaste ormfamiljerna – de små blindormarna, maskormarna och rullormarna samt de stora boaormarna – finns det dock fortfarande spår av ben. Hos vissa arter kan man se något som liknar små klor på ömse sidor av könsöppningen. Det är vad som finns kvar av forntidens bakben. Benresterna har ingen praktisk betydelse med hänsyn till rörligheten, men de spelar möjligtvis en roll vid parningen. Man anser att de kan hjälpa till att hålla ormarnas könsöppningar mot varandra, tills det har skett en överföring av sädesceller.