Shutterstock
Man som håller en anakonda

Anakondan – världens största orm

Anakondan kan väga över 200 kilo och bli över åtta meter lång. Denna gigantiska boaorm, som lever i Sydamerikas djungler, kan krossa en alligator på bara några minuter och svälja en hjort i ett nafs.

Anakondan – världens största orm

Den gröna anakondan är världens tyngsta orm.

Den kan väga över 200 kilo och de största anakondorna har en omkrets motsvarande ett traktordäck.

När världens längsta orm ska koras tvingas dock anakondan se sig slagen på mållinjen av arten nätpyton, Python reticulatus. En nätpyton kan nämligen bli upp till tio meter lång.

VIDEO: Byggnadsarbetare hittar gigantisk anakonda i grotta

År 2016 hittade några byggnadsarbetare i Brasilien en gigantisk anakonda efter att ha genomfört en kontrollerad sprängning i en grotta. Anakondan lär ha vägt 400 kilo och varit tio meter lång, vilket gör den till den största i sitt slag man känner till. Fyndets äkthet har dock aldrig fastslagits med säkerhet.

Den största anakonda vi har säkra uppgifter om var en hona som sköts i södra Brasilien år 1960.

Den var 8,45 meter lång, hade 1,11 meters omkrets och vägde hela 227 kilo.

Var finns anakondor?

Anakondan lever huvudsakligen i träskområden nära de stora floderna i Sydamerikas djungler och regnskogar.

Det finns fyra arter av anakonda:

  • Eunectes beniensis
  • Eunectes deschauenseei
  • Gul anakonda
  • Grön anakonda

Den stora gröna anakondan förekommer i norra Sydamerika, närmare bestämt i Venezuela, Colombia, Brasilien, Ecuador, Bolivia, Peru, Guyana och Trinidad.

Den gula anakondan, som är sydligare än den gröna, återfinns i Bolivia, Paraguay, Uruguay, västra Brasilien och norra Argentina.

Eunectes deschauenseei är hemmahörande i nordöstra Brasilien och i Franska Guyana, medan Eunectes beniensis förekommer i Bolivia.

Fyra män håller en anakonda

Världens största orm, anakondan, kan väga över 200 kilo. I naturen blir den vanligen inte mer än tio år gammal, men i fångenskap kan den bli över 30 år.

Sedan år 2003 förekommer både den gröna och den gula anakondan även i träskområdet Everglades i den amerikanska delstaten Florida.

De två anakondaarterna har troligen förts till USA som importerade sällskapsdjur och sedan tagit sig ut i naturen och fortplantat sig i Everglades.

I ett försök att begränsa utbredningen av den invasiva ormen i USA införde man i delstaten Florida år 2019 en lag som förbjuder import av anakondor och gör det olagligt att ha dem som sällskapsdjur.

Karta över anakondans utbredningsområde

Kartan visar den gröna anakondans naturliga utbredningsområde. Anakondan förekommer huvudsakligen i träskområden vid några av de största floderna i Amazonas.

© Shutterstock

Vad äter anakondan?

Den gröna anakondan uppnår sin enorma vikt genom en varierad kost, allt från fåglar och sköldpaddor till rådjur, tapirer och till och med alligatorer och jaguarer.

Den ingår i familjen boaormar, men den dödar inte sitt byte genom att kväva det.

I stället klämmer ormen åt så hårt om bytesdjuret att blodådrorna stängs. Det hittills största ”trycket” från en anakonda har uppmätts till 90 psi, vilket motsvarar att ha en minibuss över bröstkorgen.

Det höga trycket gör det omöjligt för bytets hjärta att pumpa runt blodet, vilket gör att hjärtat till slut stannar. När anakondan har klämt livet ur sitt byte öppnar den sitt elastiska gap och sväljer det helt.

Anakondan kan svälja ett byte som är dubbelt så stort som den själv. Om bytet är tillräckligt stort kan anakondan överleva på det i upp till ett år.

VIDEO: Se anakonda kasta upp en ko

Anakondan kan äta i princip allt, men för den här anakondan blev en ko alltför stor att svälja. Det finns även exempel på anakondor som har spruckit och dött efter att ha försökt sätta i sig alltför stora alligatorer.

Äter anakondor människor?

Det finns inga bevis för att anakondan har dödat och ätit människor, trots att historier om människor som slutat sina dagar i en anakondas mage förekommer på många håll i Sydamerika.

Med tanke på hur stora bytesdjur anakondan kan nedlägga är det mycket som tyder på att världens största orm mycket väl skulle kunna döda en vuxen människa.

Om den skulle klara att svälja en människa är en annan fråga. Flera forskare menar att våra breda axlar kan vara en omöjlig uppgift till och med för anakondans flexibla käkar.

År 2014 bestämde sig den amerikanske filmmakaren och ormexperten Paul Rosolie för att ta reda på om en anakonda faktiskt kan svälja en människa.

Anakonda med åpen munn

Liksom de flesta andra ormar kan anakondan med hjälp av elastiska ledband skilja käkarna åt när bytet ska sväljas. Denna flexibilitet gör att världens största orm kan svälja djur som är lika tjocka som den bredaste delen av ormens kropp. Om vi människor hade haft samma egenskap skulle vi ha kunnat svälja ett får.

© Shutterstock

Syftet med det vansinniga försöket var också att filma anakondan inifrån, detta för att undersöka dess förmåga att krossa sitt byte och ta reda på mer om ormens jaktbeteende.

”Anakondan är den mest skräckinjagande arten i Amazonas”, sa Paul Rosolie en kort tid innan han tog på sig sin med grisblod insmorda skyddsdräkt, som skulle göra att han kunde utföra försöket utan att skada sig själv eller ormen.

Försöket gick dock inte som planerat.

Efter bara några sekunder var det nära att anakondan bröt Paul Rosolies arm. Han tillkallade säkerhetspersonalen och klarade sig undan med att ”bara” ha hjässan inne i anakondans gap.

Är anakondan hotad?

Anakondan, som befinner sig i näringskedjans absoluta topp, har inga naturliga fiender.

Världens största orm är inte direkt utrotningshotad och anakondabestånden är stabila. Det betyder dock inte att den gigantiska boaormen kan leva i trygghet.

Anakondor dödas ofta av människor, i vissa fall för skinnets skull. Det används som antingen dekoration eller läder.

Andra människor dödar ormen av rädsla att bli uppätna.

Det största hotet mot anakondan är dock den ökade nedbränningen av regnskogen i Amazonas, som minskar ormens habitat.

Skogsavverkning i Amazonas

Från augusti 2020 till juli 2021 avverkades 10 476 kvadratkilometer regnskog i Amazonas. Det är en ökning med 57 procent jämfört med förra året.

© Shutterstock

Titanoboa, världens största orm någonsin

Med sina dryga 200 kilo är anakondan världens största orm i modern tid, men den stora ormen bleknar vid sidan av en förhistorisk gigant som för 60 miljoner år sedan ringlade sig fram genom Colombias regnskogar.

Monsterormen vägde ett ton

År 2009 grävde en grupp arkeologer ut ett antal fossil ur en colombiansk kolgruva.

Efter en granskning av ryggkotorna fastslog de att fossilen tillhörde en utdöd jätteorm, en släkting till kungsboan, pytonormarna och anakondan.

”Vi jämförde ryggkotan med en nutida orms och det var uppenbart att den hade tillhört en orm. Vi kunde se att ormen inte bara var stor, utan den allra största som vetenskapen kände till”, berättar doktoranden Alex Hastings i dokumentären Jätteormen från forntiden.

Illustration av Titanoboa

Titanoboa var inte bara den största ormen någonsin, den var också det största landlevande ryggradsdjuret efter dinosauriernas utdöende.

© Jason Bourque

Den förhistoriska ormen, som har fått namnet Titanoboa, var 13 meter lång och vägde imponerande 1 000 kilo.

Arkeologerna jämförde fossil från Titanoboa med andra levande och utdöda ormarters anatomi. Det gjorde att de kunde återskapa Titanoboa i sin fulla storlek.