Zhang Kaiyv, Unsplash
katt, psykopat, Liverpool

Nytt test avslöjar: Alla katter är psykopater

De flesta vet att katter kan vara nyckfulla varelser. Nu har forskare utvecklat ett test som bevisar att katter har direkt psykopatiska drag.

Katter har varit tama, värdefulla och till och med avgudats av människor i tusentals år. Nu drar forskare i Storbritannien slutsatsen att våra gulliga husdjur har en mörkare sida, som påtagligt påminner om psykopati.

Forskare från två universitet i Liverpool samarbetat om att utveckla testet CAT-Tri+, som är det första av sitt slag. Det består av ett frågeformulär med 46 frågor och är fritt tillgängligt på internet.

Frågorna i testet tar sin utgångspunkt i en vetenskaplig studie, i vilken forskarna har undersökt totalt 2042 huskatter genom deras ägares berättelser om katternas beteende.

Ramen för frågorna är de tre huvuddragen hos mänskliga psykopater: dristighet, ondskefullhet och hämningslöshet. Till det läggs frågan huruvida katten är välvilligt sinnad gentemot människor och andra husdjur.

psykopatisk, katt, test

Katter är både roliga och bedårande, men till syvende och sist är de köttätande rovdjur.

© Sereja Ris, Unsplash

Katter är köttätande psykopater

Baserat på svaren från de 2 042 kattägarna anser forskarna att det är sannolikt att alla katter har psykotiska tendenser i varierande grad.

Trots att katter tillhör världens mest populära husdjur, så är de också oförutsägbara. Och till syvende och sist är de alla rovdjur med starka instinkter att döda.

Men även om tanken på att dela hem med en köttätande psykopat kan tyckas oroväckande, manar forskarna till lugn: Dessa karaktärsdrag är en naturlig del av kattens utvecklingshistoria. Det här är bara första gången de har det svart på vitt.

Vi kan bli bättre på att förstå katter

Testet har enligt forskarna utvecklats för att främja förhållandet mellan människor och katter, så att exempelvis husdjursägare och veterinärer förstår den individuella katten så bra som möjligt.

Katter kan verka mystiska och småtokiga, men efter årtusendens samvaro med människor leder katternas psykopati sällan till annat än välta vaser och ett lustigt beteende – som när katten plötsligt jamar högt och far upp utan anledning eller avsiktligt sätter sig på den sak du tydligt just skulle till att använda.

Det finns enligt Statista upp emot 370 miljoner huskatter världen över.