Wikimedia Commons
Sköldpadda hotat djur

Ny smart metod för att rädda hotade djurarter

Nu kan det bli betydligt billigare och enklare att rädda hotade djur från utplåning, visar japansk forskning.

Normalt är det en både kostsam och sårbar process att bevara hotade djurarter via nedfrysning av biologiskt material vid extremt låga temperaturer i flytande kväve.

Men nu har japanska forskare från Yamanashi-universitetet i Japan lyckats ta fram klonade möss genom att använda frystorkade celler, som varken är av sädesceller eller ägg. Och medan processen visserligen orsakade betydande skada på dna-materialet, var det fortfarande möjligt att framställa cellblock som senare blev till livskraftiga foster.

Totalt klonades 75 möss, av vilka den längst levande överlevde i ett år och nio månader. Några av de klonade mössen fick ungar den naturliga vägen. Försöksmössen fick förvisso färre ungar, än möss i naturen, men forskarna oroar sig inte så mycket för potentialen i den nya tekniken.

Inte så effektivt

"De resultat man har kommit fram till i denna studie kan visa sig resultera i en metod som gör det möjligt att bevara de genetiska resurserna i varje djur på ett både säkert och billigt sätt", säger en av slutsatserna från de japanska forskarna i studien.

Forskarna förvarade de biologiska materialen från mössen vid en temperatur på minus 30 grader. Men de tror att proverna kan överleva i minst ett år i rumstemperatur.

I gengäld är effektiviteten av frystorkningen inte lika hög som vid den traditionella förvaringen av sädes- och äggceller i flytande kväve på minus 196 grader. Där klonades mellan två och fem procent, medan frystorkningsmetoden bara var framgångsrik i 0,02 procent av fallen.