När betraktas ett djur som ett rovdjur?

Katter är rovdjur eftersom de fångar möss. Är koltrastar också rovdjur – de fångar ju maskar?

© Photo by Sander Wehkamp on Unsplash

Begreppet rovdjur används i två överordnade sammanhang: dels som beteckning på en systematisk grupp av djur, dels som ett ekologiskt begrepp som beskriver en bestämd livsform. När man systematiskt sett pratar om rovdjur, rör det sig om däggdjursordningen Carnivora. Den består av tio olika familjer: kattdjur, sibetdjur, manguster, hyenor, hunddjur, björnar, halvbjörnar, öronsälar, valrossar och öronlösa sälar.

När man talar om rovdjur i ekologisk mening, ökar antalet arter och djurgrupper väsentligt – här gäller definitionen alla djur som jagar och dödar andra för att äta dem. Dessa djur är försedda med något slags jaktvapen eller dödande utrustning – till exempel näbbar, klor, tänder eller gift – och i regel har de även välutvecklade sinnen.

Att det inte alltid är enkelt att avgöra om ett bestämt djur är ett rovdjur understryks av följande exempel: Systematiskt sett räknar man stora pandor som rovdjur. Pandan har även en rad rovdjursanpassningar, men den lever nästan uteslutande på bambu. Å andra sidan räknas inte koltrasten till rovdjuren trots att den fångar och äter daggmask. Det beror på att den inte är anpassad just för den här typen av jakt. I dagligt tal använder man ofta begreppet rovdjur om djur som jagar och dödar andra ryggradsdjur, med andra ord fiskar, kräldjur, groddjur, fåglar och däggdjur.