Mördarsniglar kan smitta med hjärnhinneinflammation

När mördarsniglar i mängder invaderar våra trädgårdar drar de slemmiga spår av bakterier efter sig, som kan vara farliga för både människor och djur.

Mördarsnigel

Hur farliga är mördarsniglar?

Inte bara köksträdgårdar, daggmaskar och andra sniglar bör frukta de slemmiga, rödbruna mördarsniglarna när de invaderar sommarträdgårdarna.

Den spanska skogssnigeln släpar farliga bakterier som Escherichia Coli och lung- och hjärtmaskar efter sig som är dödsfarliga för hundar.

Och forskning från det norska Veterinærinstituttet har avslöjat att snigeln ofta även innehåller bakterien Listeria, om än i små mängder. Listeria kan orsaka hjärnhinneinflammation och utlösa abort hos både människor och djur, men det krävs normalt större mängder bakterier för att bli sjuk.

Mördarsniglar rör sig ovanligt snabbt

Den kannibaliska mördarsnigeln som har översvämmat Nordeuropa sedan 1970-talet menas stamma från Sydeuropa men är omgärdad av mystik och är genetiskt svår att skilja från vår fredliga röda och svarta skogssnigel.

Med en snigelfart på 10-12 meter i timmen förflyttar sig snigeln ovanligt snabbt. Den lägger upp mot 400 ägg på hösten som kläcks efter cirka 30 dagar varpå de övervintrar.

Deras fiender - paddor, igelkottar och grävlingar - kan därför inte hålla jämna steg med tillväxten.

Varm vår gynnar mördarsnigeln

Så länge sniglarna kan gömma sig i springor och komposter där vintertemperaturen inte når under minus tre grader är de helt opåverkade då de producerar glukos som skyddar cellerna.

En varm vår ökar dessutom mördarsniglarnas tillväxt explosivt, så de kan göra stor skada i vårt ekosystem.

Och en smula nordeuropeisk sommartorka är endast tillräckligt för att minska deras aktivitet. Trädgårdsägarna måste därför själva ta till vapen.

Hur dödar man mördarsniglar?

Men hur dödar man mördarsniglar? Man dödar mördarsniglar effektivast genom att samla ihop dem på kvällen på fuktiga ställen och avliva dem - genom att hugga av dem på mitten eller hälla kokande vatten över dem.

Man kan också vattna trädgården med vätska som innehåller rundmaskar som är parasiter för sniglarna och attraheras av deras slem. Rundmaskar invaderar snigeln genom deras andningshål, varpå de äter dess vävnad och infekterar den med bakterier så att den dör efter några få veckor.

Mördarsniglar är kannibaler

Man kan doppa salladsblad och gurkskivor i rundmaskar och använda dem som lockmat. När snigeln dör blir den uppäten av andra mördarsniglar som således också blir smittade.

Eller man kan locka sniglarna i fällor med öl eller ta till giftämnet Ferramol som dödar sniglarna.

Underhållande och lärorik läsning för hela familjen

Få 3 nr av Illustrerad Vetenskap för 79,00. Klicka här.