Får alla däggdjur menstruation?

Gemensamt för däggdjur är bland annat att de föder levande ungar. Men det är inte alla däggdjur som har menstruation. Läs här varför.

får nogle dyr ikke menstruation?

I naturen är menstruation en sällsynthet och förekommer bara hos fåtalet däggdjur.

Utöver hos människan är den känd hos apor, två grupper fladdermöss och hos springnäbbmöss.

Alla däggdjur har samma grundcykel

Menstruation är inte en cykel i sig själv utan en biprodukt av östruscykeln – regelbundna förändringar i hormonnivåerna i en däggdjurshonas blod, som med jämna mellanrum gör djuret klart att para sig och bli dräktigt.

Inledningsvis sker samma sak hos alla däggdjur. På grund av hormonpåverkan börjar vävnaderna i livmodern bli tjockare, utveckla extra blodkärl och förbereda sig för att ta emot ett befruktat ägg.

När de har uppnått maximal tjocklek väntar de tills ett ägg dyker upp. Vävnaderna krymper igen om så inte sker. Hos de flesta arter reabsorberades de extra vävnaderna i kroppen men hos andra stöts de ut som en blödning.

Däggdjurs grundcykel

Livmodersvävnaden hos alla däggdjursarter blir tjockare och gör sig redo för att motta ett befruktat ägg.

Processen kan ta allt från timmar till dagar. Hos de flesta djur reabsorberas vävnaden i kroppen.

|