Mask ger oss insikter om döden

Tre–fyra timmar efter din död stelnar dina leder. Och genom att undersöka en viss mask har en grupp forskare avslöjat varför likstelheten sätter in.

Hos masken C. elegans sprider likstelheten sig (blått) samtidigt som djuret fortfarande är vid liv.

© David Gems/UCL

Hjärnans och hjärtats tillstånd avgör när vi förklarar en person död i medicinsk och juridisk bemärkelse, men biologiskt inträder döden i flera steg.

En mask har gett forskarna inblick i hur likstelheten, rigor mortis, sprider sig från cell till cell – även hos människa.

Undersökningarna gjordes på University College London i England, och forskare menar att de hjälper till att förstå de processer som pågår i cellerna när de åldras och dör.

Likstelhet inträffar före döden

Hos människan uppstår rigor mortis vanligtvis tre-fyra timmar efter att döden inträtt, det vill säga när hjärta och hjärna har slutat att fungera.

Så är det inte hos masken caenorhabditis elegans, som är omkring en millimeter lång. Rigor mortis sätter in redan medan masken är vid liv – med en kedjereaktion, i vilken varje cells död ser ut att utlösa döden hos dess grannceller.

När cellerna förlorar förmågan att producera energi i form av molekylen ATP kan de inte heller längre hålla kvar kalcium.

Fritt kalcium får först musklerna och senare organen att dra sig samman och stelna. Under mikroskopet kunde forskarna följa hur döden gradvis spred sig genom maskens kropp.

Förklarar varför vi åldras

Forskargruppen anser att undersökningen förklarar dödens inträde i flercelliga organismer.

Mycket forskning har gjorts om hur enskilda celler åldras och dör, men vi saknar kunskap om vad som utlöser och styr processen i flercelliga organismer som oss själva.

Kedjereaktionen, i vilken en cells död leder till nästa cells död, kan kanske även förklara hur våra vävnader åldras medan vi fortfarande vi lever.