Lejonkungen lever ett kort och brutalt liv

Glöm småaktig svartsjuka ­mellan ­syskon och Disneyfilmernas lejonidyll. I verkligheten härjar ­mordiska grabbgäng på savannen och de skyr inga medel i sina försök att avsätta den sittande regenten.

Glöm småaktig svartsjuka ­mellan ­syskon och Disneyfilmernas lejonidyll. I verkligheten härjar ­mordiska grabbgäng på savannen och de skyr inga medel i sina försök att avsätta den sittande regenten.

Mitsuaki Iwago/Minden Pictures/Getty Images

Salvor av rytanden mullrar i luften.

Lejonkungen C-Boy står på ett backkrön med utsikt över Seronerafloden i hjärtat av Serengetis nationalpark. Fram­för honom cirklar fyra vuxna lejonhanar med blottade tänder och vässade klor.

Forskarna i Serengeti Lion Project, som har följt nationalparkens lejon på nära håll sedan 1978, har döpt kvartetten till ”The Killers” sedan de brutalt dödade tre lejonhonor.

Vid backens fot finns de återstående fem medlemmarna av C-Boys lejonflock, Jua Kali. Den andra hanen i flocken, Hildur, har strax innan räddat sig undan mördarlejonen och haltar nu omkring. C-Boys ungar gömmer sig bakom högt gräs i närheten.

© Michael Nichols/Nat Geo Image Collection

Dammet yr när de fyra lejonen sätter tänderna i C-Boys bakdel och ryggrad. Inom kort har C-Boys ljusa päls färgats röd av blod.

Den fyraåriga lejonkungen ryter igen av sina lungors hela kraft och slår ut efter sina förföljare med tassen. Men ­striden är förlorad. Efter en minuts intensiv attack smyger den svårt skadade C-Boy bort – ­be­segrad och utstött från sin flock.

Med den detroniserade kungen ur vägen tar ”The Killers” över Jua Kali-flocken. ­Lejonungarna syns aldrig mer till vid liv. De har sannolikt dödats av de nya lejonkungarna.

När ungarna är undanröjda blir lejonhonorna snart brunstiga igen och snart är ”The Killers” själva fäder till en ny kull.

Smygjakt är en enkel taktik som ofta används av ensamma lejon. Men även lejon i flock kan smygjaga.

© Oliver Larsen

Dold i vegetationen smyger lejonet på bytet. Det kan pågå i timmar.

© Oliver Larsen

När lejonet är cirka 30 meter bort ­kryper det ihop helt.

© Oliver Larsen

Med ett kraftfullt språng överrumplas bytet och lejonet biter det i strupen.

Lejon dödar varandra planlöst

Det sägs att katten har nio liv, men tale­sättet gäller inte det afrikanska lejonet. En fjärdedel av alla lejonungar dödas av rivaliserande lejon och det lejon som överlever och etablerar sig i en lejonflock lever i konstant kamp för överlevnad mot mordiska grabbgäng.

Bortsett från människan utgör ­andra lejon det största hotet mot lejon­hanar. Det förklarar också varför lejon i ­genomsnitt bara blir mellan åtta och tio år i naturen, men mer än dubbelt så gamla i fångenskap.

I djurparker sätts djungelns lag ur spel och det är inte längre nödvändigt att slåss för platsen som alfahane i en lejonflock när maten aldrig tar slut.

Men hotet utifrån är en viktig bricka i lejonens levnadssätt. Till skillnad från andra stora kattdjur jagar och lever lejon i flock. Forskarna tror att detta nära samarbete inte bara har utvecklats för att göra det lättare att skaffa mat.

Forskning visar att lejon som jagar på egen hand får mer att äta än lejon som jagar i stora flockar på exempelvis 20–25 medlemmar.

Den sociala sammanhållningen säkrar också artens överlevnad. Utan en lejonhane som vaktar honor och ungar mot hot från främmande lejon är risken betydligt större att förlora sin avkomma. Dessutom innebär den eviga kampen om tronen att det bara är de starkaste hanarna som får para sig med honorna.

På så sätt säkrar maktstrukturerna i lejonflocken att enbart de bästa generna förs vidare.

Ett större antal honor samarbetar när en djurflock ska omringas.

© Oliver Larsen

Lejonhonorna närmar sig sina byten på raka led.

© Oliver Larsen

Lejonen på flanken går i en stor båge om bytesdjuren för att komma runt bakom dem.

© Oliver Larsen

Lejonen närmar sig djurflocken från två sidor. Bytesdjuren är omringade och ett av dem kommer oundvikligen att springa rakt i klorna på ett lejon.

Lejonen regerade världen

När en lejonhane som C-Boy stöts ut ur sin flock väntar en hård tid på egen hand. Lejon­hanar är inte så skickliga på att fälla byten utan de mer jakterfarna honorna, och om hanen inte snarast hittar en ny flock så riskerar han att dö av svält.

I Serengeti finns det lyckligtvis ett stort utbud av lejonflockar att ansluta sig till.

Med drygt 3 000 individer är nationalparken den plats i världen som har den högsta koncentrationen av lejon. Serengeti betyder “ändlösa slätter” på de afrikanska massajernas språk, och den 14 763 kvadratkilometer stora national­parken tycks vara oändlig.

Slätterna rymmer i dag den största mång­falden av djur i världen. Mer än två miljoner gnuer, 500 000 gaseller och 250 000 zebror ingår i ett enormt ekosystem till­sammans med 67 andra stora däggdjur och drygt 500 olika fågel­arter.

Lejonen befinner sig högst upp i näringskedjan. Bortsett från 400 asiatiska lejon i Girskogen i Indien håller världens alla lejon till i Afrika, söder om Sahara. Men så har det inte alltid varit.

För 600 000 år sedan migrerade det stora kattdjuret från Afrika till Indien och vidare in i Grekland och Turkiet. De 32 000 år gamla väggmålningarna i den franska grottan ­Chauvet avslöjar att lejonet även levde i Sydeuropa.

I grottan finns mer än 70 ritningar som föreställer lejon och fossilanalyser visar att det europeiska lejonet var 25 procent större än det afrikanska. Men för 12 000 år sedan kunde människan med nya vapen och förbättrade jakttekniker jaga byten som bara lejonen hade rått på, och snart försvann rovdjuret helt från Europa.

Inom kort kan det afrikanska lejonet gå samma väg. Beståndet har minskat från ­cirka 200 000 lejon världen över, att jämföra med 23 000 exemplar i dag. Tjuvskyttar, skogsavverkning och jordbrukare som skyddar sina kor är de huvudsakliga anledningarna till att lejonens rytande är på väg att tystna.

Lejonens naturliga habitat (i rött) har minskat kraftigt sedan 1950.

© Oliver Larsen

Film lånar från verkligheten

Lyckligtvis kan man fortfarande se lejon i naturen – och ingenstans har du bättre möjlighet att se det majestätiska rov­djuret än i Serengeti.

I början av 1990-talet skickade Disney ett grupp tecknare till nationalparken för att hitta inspiration till den animerade filmen ”Lejonkungen”, och 2019 hade en ny version av filmen premiär. I denna har 2D-teckningarna bytts ut mot naturtrogna otecknade animationer i 3D.

Filmen ger en till stor del realistisk bild av lejonflockens struktur och maktförhållanden. Flockarnas storlek kan variera mellan två och till upp emot 30 olika medlemmar. Oftast består dock grupperingarna av fem till sex lejonhonor och en till två dominerande ­hanar, som får para sig med lejoninnorna.

I Disneyfilmen går ledarskapet i arv från far till son, men så ser det inte ut i verkligheten. Tvärtom blir ungarna i regel utfrysta av lejonflocken när de är två–tre år.

De unga lejonhanarna slår sig ofta ihop med sina bröder eller kusiner i hopp om att i samlad flock ha större chans att överleva i den hårda naturen. Men döden lurar överallt.

Lejonhanens bästa chans för att överleva är att välja en flock med tillräckligt svag alfahane – som han kan övervinna. Striden slutar ofta med döden för den förlorande parten, men vinnaren kan inte känna sig säker särskilt länge.

Förr eller senare kommer en ny generation hanlejon att slå sig ihop och kasta sig över den nye kungen. Och så fortsätter våldsspiralen i oändlighet i lejon­hanarnas blodiga kamp om tronen.

Få lejonflockar bemästrar avledning. Taktiken är den mest avancerade och kräver minutiöst samarbete.

© Oliver Larsen

Ett par av lejonen smyger sig in bakom bytet och gömmer sig i växtligheten.

© Oliver Larsen

Samtidigt närmar sig två andra lejon sig synligt bytesdjuren från motsatt håll och stjäl på så sätt uppmärksamheten.

© Oliver Larsen

Medan bytet har blicken ­riktad mot ­faran framför sig ­anfaller de väntande ­lejonen bak­ifrån.

Lejonkung blev rekordgammal

Den detroniserade lejonkungen C-Boy överlevde dock fallet från maktens topp. Tre år efter den blodiga uppgörelsen med ”The Killers” fick forskarna från Serengeti Lion Project syn på C-Boy i en ny lejonflock. Honor kom med mat till honom och han åt sig mätt innan andra lejon kom till fatet.

Kungen hade tydligen intagit tronen i en ny flock.

Men 2018 var livet över för C-Boy när han hittades död i närheten av sin flock. Lejonkungen blev 14 år gammal.