Shutterstock

Koraller startar om livet

Stigande havstemperaturer och döda korallrev har i i åratal lett till oro hos forskare runtom i världen. Nu visar studier att vissa rev döljer på en listig överlevnadsstrategi som kan väcka dem till liv igen.

Korallreven kallas ofta för havets regnskogar eftersom de är hemvist för ett otal djur- och växtarter.

Biologerna är därför bekymrade över att korallrev på olika platser i världen går under till följd av stigande havstemperaturer.

Korallerna är inte alls döda

Nu visar det sig att några av de korallrev som ser döda ut kanske inte alls är det.

Forskare vid University of Barcelona i Spanien har upptäckt att några koraller besitter en överlevnadsstrategi som gör att de kan återuppliva sig själva efter en värmebölja.

Värmeböljor i havet får koraller att gå i barndom

Stigande temperaturer får korallrev att se helt döda ut, men vissa koralldjur överlever krisen genom att skrumpna. De lever upp igen när temperaturen faller.

Levande korallrev: Koralldjuren trivs i kallt vatten

Polypdjuren med sina tentakler täcker revet när vattentemperaturen är låg.

1

"Dött” korallrev: Värme "dödar” korallrevet

Höga vattentemperaturer får polypdjuren att skrumpna och dra sig ned i revet.

2

Återupplivat korallrevlrev: Koralldjuren återuppstår

När temperaturen faller växer de små polypdjuren sig större och dyker fram igen.

3
© ken ikeda madsen & shutterstock

Under 16 år följde man utvecklingen i korallrev i Medelhavet med fokus på arten Cladocora caespitosa.

Arten har hittills ansetts vara särskilt utsatt med tanke på att den växer långsamt.

De blev därför överraskade över att korallrev med just denna art plötsligt kunde återhämta sig inom loppet av några år.

Överlevnadsstrategin är att krympa våldsamt

Korallernas hemlighet är att polypdjuren skrumpnar kraftigt och drar sig djupt ned i sina kalkskelett när vattentemperaturen blir för hög.

Där håller de sig vid liv medan revet utifrån ser helt dött ut.

Polypdjuren vänder tillbaka till ytan och vecklar ut sina tentakler igen när vattentemperaturen sjunker. De är mindre än före värmeböljan och liknar yngre versioner av sig själva.

Cladocora caespitosa - "död" och återupplivad

© Diego Kersting

"Dött” korallrev 2006

© Diego Kersting

Återupplivat korallrev 2017

Forskarna känner till en motsvarande överlevdsstrategi från fossil av utdöda koraller, som visar att de har bildat nya små skelettstrukturer ovanpå de gamla, men det är första gången man sett förmågan hos nu levande arter.

Upptäckten innebär att korallerna är mindre sårbara för kort-variga stegringar i havstemperaturen än vad forskarna tidigare har fruktat, men de understryker att strategin inte kan rädda korallreven såvida den globala uppvärmningen fortsätter.