Varför landar katter alltid på fötterna?

Jag har lagt märke till att min katt alltid landar på tassarna. Varför är det så?

black and white cat on fence

I kraft av sin enorma smidighet och snabbhet är huskatter bättre än de flesta andra djur på att landa på marken på ett sätt som gör att de undviker brutna ben. Med detta inte sagt att katter inte precis som andra djur kan komma till skada i fallolyckor.

Det anatomiska skälet till att huskatten har goda chanser att ta sig helskinnad ur ett fall är att den har ett extremt flexibelt skelett, där i synnerhet dess ryggrad är mycket böjlig. Dessutom har huskatten blixtsnabba muskelreflexer.

Slutligen talar ett välutvecklat orienteringssinne tillsammans med sinnesinformation från ögonen och balansorganet i innerörat om hur kattens kropp är placerad i luften i förhållande till marken.

När man ser en katt inleda ett fall med ryggen nedåt kan det se ut som om benen utför en massa slumpartat sprattlande för att räta upp kroppen, men på vetenskapliga slowmotionfilmer har man sett att det finns en viss systematik i kattens rörelser, då den först vrider huvudet och därefter kroppen. Till sist sträcker den benen och böjer ryggen, så att den har bra fjädring när den landar.

Denna fallteknik betyder inte bara att katter vid fall från låg höjd ofta undviker att landa på ryggen, men också att de kan överleva ett fall från hög höjd. Det finns berättelser om katter som har överlevt fall från höga höjder i höghus.

Flexibelt skelett ger en säker landning

  1. När en huskatt börjar falla, roterar den först sitt huvud, så att den vänder ögonen mot marken.

  2. Därnäst sker en vridning i ryggraden, som fortplantar sig från halsen ända ned till svansen.

  3. Kroppen rätas därmed upp, så att benen kommer att vändas nedåt.

  4. Till sist sträcker katten ut benen och böjer ryggen, så att kroppen är maximalt avfjädrad, varför kraften i nedslaget dämpas maximalt.