Shutterstock

Karta avslöjar: Här lever världens bin

Trots att de är livsviktiga för naturen har bins geografiska utbredning varit ett mysterium. Nu visar en karta för första gången var världens bästa pollinatörer bor.

Forskare har för första gången någonsin ritat en detaljerad världskarta över bins utbredning. Kartan ger en överraskande insikt i var bina föredrar att bo – och kan hjälpa oss att skydda den viktiga insekten.

Hittills har man vetat förvånansvärt lite om var världens mer än 20 000 biarter lever. Men tack vare forskare från National University of Singapore och Chinese Academy of Sciences har vi nu en detaljerad överblick över var på jordklotet insekterna förekommer.

Kartan är hopsatt av nära nog sex miljoner observationer av bin.

🌍 Se kartan här:

(Ju mörkare färg, desto högre artrikedom)

Världens 20 000 biarter lever speciellt i områden som den Iberiska halvön, Mellanöstern, Östasien och Amerika.

© Michael Orr et al./Current Biology

Håller sig borta från tropikerna

Resultaten visar att bin företrädesvis finns i torra, tempererade klimat långt från polerna och ekvatorn. Till skillnad från många andra insekter håller bin sig helst borta från tropiska områden.

Det beror troligen på att träd och regnskog ger sämre livsvillkor för bin än områden med många blommor. Bin vill exempelvis hellre leva i ökenområden som har frodiga blomperioder efter skyfall, än i tropiska skogsområden.

Många av världens ekosystem är beroende av bin, som står för livsavgörande pollination av växter och grödor. Insekterna är emellertid under allt större press från pesticider och andra föroreningar av miljön.

Det har fått många experter att slå larm, eftersom vi i värsta fall riskerar att utrota stora delar av världens bibestånd – med katastrofala konsekvenser för både oss och naturen.

Karta kan förhindra utrotning

Forskarna hoppas att den nya kartläggningen kan hjälpa till att avvärja skräckscenariot. Med en bättre förståelse av binas favoritplatser kan vi lättare identifiera var bina är mest hotade.

Kartan gör det exempelvis möjligt att se om de pollinerande insekterna naturligt undviker vissa områden – eller om de snarare har konkurrerats ut av pesticider och förlorat biologisk mångfald.

Dessutom innebär kartläggningen även att forskarna kan se nya mönster i binas utbredning, vilket kan ge oss en bättre förståelse av deras levnadsvanor och variationer mellan de många arterna.

Även om forskare i dag vet mycket om vissa arter som honungsbin och humlor, så är majoriteten av de drygt 20 000 arterna fortfarande mer eller mindre obeskrivna.