Kan något djur byta kön under sitt liv?

Ligger könet alltid fast från födseln, eller kan djur växla, när de behöver?

Clownfisk som hör till frökenfiskar familjen med koraller i bakgrunden
© Shutterstock

I djurens värld är det ganska vanligt att en individ byter kön. Hos en del djur föds alla med ett och samma kön, och sedan byter de, när de när en viss ålder. Fenomenet är framför allt känt hos fiskar, men det finns exempel bland många olika djurgrupper. En del snultror börjar till exempel livet som honor, men vid mellan sju och tretton års ålder börjar de byta färg och kön. Hos frökenfiskarna lever några arter i grupper som består av en enda hanne och ett stort harem av honor. Försvinner hannen, förvandlas emellertid den största honan genast till en hanne. Även ostronpesten har en dubbel personlighet. Den parar sig i kedjor, där det nedersta djuret alltid är en hona. Nästa är till att börja med en hanne men börjar efter ett tag byta kön i ena halvan av kroppen, så att det blir en hona framtill, och sedan vidare.