Kan man föreställa sig liv utan vatten?

Astronomerna letar alltid efter vatten, men kan man föreställa sig att organismer utanför jorden kan överleva utan?

The Black Cloud

NASA har ett mantra när man letar efter liv i universum: Följ vattnet. Det finns det goda skäl till. Alla de livsformer som vi känner från jorden kräver nämligen vatten för att överleva. Visserligen finns det organismer som kan klara sig med mycket lite vatten, men vi känner inte till några som kan klara sig helt utan. Allt liv vi känner är baserat på kemiska reaktioner, och vi kan inte föreställa oss liv som inte bygger på kemi.

Kemiska reaktioner kräver att ämnen kan reagera med varandra, och därmed att molekylerna kan röra sig fritt. Det enda sätt som det kan ske på är att de organiska molekylerna befinner sig i en vätska – men denna vätska behöver inte vara vatten.

Flytande ammoniak eller metan kunde kanske vara en ersättning, och det skulle möjliggöra liv på mycket kalla klot. Således är metan flytande ned till minus 182 grader Celsius. Därför skall vi inte vara för fokuserade på vatten, om vi letar efter liv på Saturnus stora måne, Titan, som har sjöar av flytande metan.

Spekulationer om liv utan vätska

Science fiction-författare har spekulerat i livsformer som inte behöver vatten eller andra vätskor. Det finns två gängse idéer, varav den ena är baserad på att man föga överraskande har hittat komplicerade molekyler i de gasmoln som finns överallt i Vintergatan. Det har gett upphov till spekulationer kring liv i dessa nebulosor, men spekulationerna strandar på att gastätheten i de interstellära molnen är mycket låg.

Den andra möjligheten är liv på neutronstjärnor baserat inte på kemi utan på ultrasnabba processer som styrs av kärnkrafter. Detta liv skulle grundas på elementarpartiklar, som hela tiden bildas och sönderfaller. Finns denna livsform, kan den hinna uppstå, utvecklas och försvinna igen på sekunder.