Shutterstock

Kan hundar bli dementa?

Hundar drabbas många gånger av samma sjukdomar som vi gör – exempelvis artrit, cancer och njursvikt. Men kan de även drabbas av demens? Och kan hundägare minska risken för det?

Demens drabbar inte bara åldrande människor, utan även våra fyrbenta vänner.

Hunddemens drabbar mer än 30 miljoner hundar i USA och drygt 15 miljoner hundar i Europa. Upp emot 60 procent av alla hundar över åtta år blir dementa.

De tydligaste tecknen på hunddemens är minnesförlust, förvirring och försämrad eller helt frånvarande orienteringsförmåga. Minnet kan bli så pass försämrat att hunden inte längre känner igen sin ägare eller kommer ihåg sina vanliga rutiner.

Dementa hundar är ofta oroliga, aggressiva och apatiska. Deras sömnmönster förändras vanligtvis så att de sover mycket på dagen och blir rastlösa på natten.

Liksom hos människor är orsaken att hjärnan är i förfall, och forskare har hittat tecken på förlust av neuroner samt nedbrytning av vävnaden i bland annat cerebral cortex och hippocampus.

Hunddemens drabbar alla slags raser, men eftersom små hundar i allmänhet lever längre än stora hundar har de längre tid på sig att utveckla sjukdomen.

Rädda din hunds hjärna

Även om hunddemens inte kan botas går sjukdomen till viss del att förhindra.

Om hunden stimuleras med leksaker eller får vistas i nya områden samt får näringstillskott i form av exempelvis antioxidanter kan nedbrytningen av hjärnvävnaden minska.

Hos äldre hundar är effekten mindre så det är viktigt att börja med träning och bra näring så tidigt som möjligt.