Shutterstock
Kan froeer regner ned fra himlen

Kan grodor regna från himlen?

Jag har hört historier om att grodor regnat från himlen. Är det sant?

Det måste man utgå från att det är, eftersom det finns många berättelser om att grodor, fiskar och mycket annat underligt genom tiderna har fallit till marken. I september 1892 regnade i två dagar paddor över en fransk by, och 1973 drabbades en annan fransk stad, Bugnoles, då minst 10000 grodor föll framför de lamslagna invånarna. Grodregn är betydligt vanligare än fiskregn, men den 23 oktober 1947 rasade det ned fisk över Marksville, Louisiana. Regnet begränsade sig dock till en remsa som var 350 meter lång och 25 meter bred. Förklaringen till fenomenet känner man inte till. En del tror att djuren kan ha sugits upp av virvelvindar, som sedan har släppt taget. Det märkliga är bara att djuren nästan alltid är av samma storlek och art.