Shutterstock

Kan fladdermöss användas som biologiska vapen?

Fladdermöss är fulla av bakterier, virus och parasiter, men innebär det att de lämpar sig som biologiska vapen?

Virusbärande fladdermöss som flyger runt och sprider sjukdom låter som en mardröm. Fladdermöss förknippas ofta med skräckhistorier och vampyrer, vilket bara gör tanken på att använda dem som biologiska vapen extra skrämmande.

De nattaktiva varelserna är ju värdar för en stor mängd virus, bakterier och parasiter. Fladdermöss är exempelvis de ursprungliga smittbärarna av en stort antal farliga virus som rabies, gendraviruset, marburgviruset och SARS-CoV.

Dessutom tyder mycket på de att extremt dödliga ebola- och nipahvirusen också kommer från fladdermöss.

Tack vare ett extraordinärt välfungerande immunförsvar kan fladdermusen överleva alla dessa virus, vilket i teorin gör dem till perfekta bärare av biologiska vapen.

Men det innebär inte att infekterade fladdermöss i praktiken kan fungera effektivt i modern krigföring.

Sjukdom överförs sällan

Trots att fladdermöss ligger bakom en handfull farliga virussjukdomar, så är det faktiskt sällsynt att djurets virus överförs till människor.

Fladdermöss är dessutom fredliga och skygga och försöker i allmänhet undvika människor. De skulle därför inte gå till angrepp om de släpptes fria i ett bebott område.

Så länge vi inte har direktkontakt med fladdermöss, genom att exempelvis jaga och äta dem, är den direkta smittrisken låg.