Shutterstock

Kan djur förutsäga naturkatastrofer?

När exempelvis ett jordskalv eller ett vulkanutbrott inträffar hör man ibland att vilda djur i området har flytt undan en lång tid i förväg. Stämmer det?

Redan för drygt 3 000 år sedan var kinesiska lärda övertygade om att djur kan förutsäga naturkatastrofer.

Om de lärda höll ögonen på både vilda och tama djurs beteende – det gällde fiskar, kräldjur, fåglar och däggdjur och ibland också insekter – sa de sig få en varning om kommande jordskalv och vulkanutbrott flera timmar, dagar eller till och med veckor innan de inträffade.

Superkänsliga djur

Vulkaner och jordskalv ger en rad förvarningar innan katastrofen slår till. Det kan vara temperatur­förän­drin­gar, småvibrationer och gasutsläpp som djuren med sina sinnen kan registrera bättre än någon mätutrustning. Forskare världen över har samlat in berättelser om djurs beteende och diskuterat fenomenet i många år, men nyligen gjordes observationer som tyder på att det ligger något i denna uppfattning.

Fåglar uppfattar att magnetfältet förändras

När berggrunden utsätts för tryck före ett jordskalv förändras de magnetiska och elektromagnetiska fälten. Fåglar använder magnetfält för navigation och kan lätt registrera och reagera på förändringarna.

1

Djur känner av gas och skakningar

När ett jordskalv eller ett vulkanutbrott är nära förestående sker det förändringar i marken. Tack vare sina känsliga sinnen kan djur uppfatta förändringarna och ge sig iväg innan katastrofen slår till.

2

Fiskar flyr från gasutsläpp

Före ett vulkanutbrott sipprar gaser upp gen­om jordlagren och ut i sjöar och vattendrag. Därför söker sig fiskar och andra djur upp till ytan när ett utbrott närmar sig.

3

Myrorna får varma fötter

Temperaturen i jordlagren ändras när magma stiger upp mot ytan. Myror lever i ett snävt temperaturintervall och upptäcker snabbt att något verkar vara fel.

4

Ormar märker små skakningar

Vulkanutbrott och jordskalv börjar ofta med mindre skakningar. Ormars välutvecklade vibrationssinne gör att de märker att omgivningen skakar på ett nytt, avvikande sätt.

5

Får söker sig bort från utbrott

Forskare har observerat att fårhjordar lämnar vulkanernas sluttningar långt innan utbrottet inträffar.

6
© Claus Lunau

När vulkanen Etna hade en serie utbrott från 2012 till 2014 och centrala Italien drabbades av jordskalv 2016 och 2017, lyckades forskare påvisa att djur reagerade på de kommande händelserna timmarna innan det skedde.

Bland annat lämnade getter och får vulkanens sluttningar före utbrotten. I stället sökte de sig till platser med hög vegetation – ett tecken på att områdena sällan drabbas av lavaströmmar.

Forskarnas slutsats är att djur är medvetna om hotande naturkatastrofer minst fyra till sex timmar innan de inträffar.