Shutterstock

Kan daggmaskar verkligen omvandla jorden till mull?

Man berättar ofta för barn att daggmaskarna gör jorden till mull, men stämmer det verkligen?

Det är helt riktigt att daggmaskar spelar stor roll för den organiska omsättningen i jorden. De lever framför allt av organiskt material som ruttnande blad, svamptrådar och bakterier på och i jorden.

När detta material passerar genom maskens tarmkanal, bryts det ned till mer grundläggande beståndsdelar. Maskarna sätter på detta sätt i gång nedbrytningen av det organiska materialet i jorden, och därmed bidrar de till att bevara eller öka jordens näringsinnehåll. Samtidigt ser daggmaskarna till att materialet transporteras ned i marken och blandas in i den befintliga jorden.

Man kan till exempel ofta se vissna blad, som är ihoprullade och halvt neddragna i jorden av daggmaskarna. Maskarnas grävaktivitet bidrar dessutom till att luckra upp jorden och genomlufta den, vilket har stor betydelse för växternas tillväxt. Daggmaskarna är med andra ord ett utmärkt jordförbättringsmedel, men det är inget trollmedel.

Finns det inget organiskt material, kan inte daggmaskarna förvandla ens den bästa sandjord till frodig mulljord.