OlgaLiss / Shutterstock
Putsarfisken

Intelligens i djurens värld

Djuren har också intelligens – men på en lägre nivå.

Även om människan är den enda djurart som kan göra upp eld, kommunicera med bokstäver och noter, navigera efter karta och lösa matematiska ekvationer, så är vår hjärna inte särskilt olik apors eller andra däggdjurs.

De största skillnaderna är att vi har fler nervceller i den veckade hjärnbarken än djuren, och att våra nervceller omges av ett tjockare lager isolering, så att nervsignalerna kan fortledas snabbare.

De flesta forskare tror att människans överlägsna intelligens inte är fundamentalt olik djurens, utan att vi bara har utvecklat den till betydligt högre nivåer.

Många djur uppvisar således intelligenta drag genom att använda verktyg, kommunicera med varandra, samarbeta eller visa omsorg om andra artfränder, men människan gör detta i betydligt högre grad.

Det är emellertid svårt att mäta djurs intelligens, då de inte kan berätta för oss vad de tänker. Därför kan forskarna endast lite på känn göra en lista över de intelligentaste djuren.

Chimpanse sitting

Primater

Schimpanser anses vara lika intelligenta som ett treårigt barn, då de till exempel kan uttrycka sig med ljud, gester och ansiktsuttryck, lura och manipulera andra för att uppnå fördelar samt visa förståelse för storlek och ordningsföljder av tal.

Dolphine

Havsdäggdjur

Delfiner, till exempel öresvinet, kan lära sig många avancerade rörelser (tricks), kan synkronisera dem med andra delfiner och kan till och med lära andra dem, liksom de kan lära sig att förstå och uttrycka sig på enkla konstgjorda språk.

elephant

Däggdjur

Den indiska elefanten kan klara enkel addition. Lägger man tre respektive fem äpplen i en korg som elefanten inte kan se ned i och därefter lägger ned två extra äpplen i varje korg, kommer elefanten att välja korgen med sju äpplen.

Crow looking for food

Fåglar

Den kortnäbbade kråkan använder många slags verktyg i jakten på föda. Kråkan kastar till exempel ned nötter på en trafikerad väg, så att bilarna kör över dem och knäcker de hårda skalen.

Veined octopus

Ryggradslösa djur

Kokosnötsbläckfisken bär omkring på två halva kokosnötter och sätter ihop dem till ett hus, i vilket den gömmer sig när fara hotar.

Cleaner wrasse

Fiskar

Putsarfisken gör sig extra besvär med att rengöra en fisk från parasiter, när andra fiskar tittar på och därmed kan bli frestade av putsarfiskens goda service.